Byggeri af nye sygehuse giver boom af praktikpladser

Ofte hører vi om manglen på praktikpladser til unge, men der er også lyspunkter: Der er de seneste år skabt 500 praktikpladser i kraft af de mange nye sygehusbyggerier.

"Alle regioner stiller krav til entreprenører om, at de skal skabe praktikpladser, når de får byggeopgaver for regionerne", siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Køge, Gødstrup, Herlev og Randers: Det er bare nogle af de mange steder i landet, hvor der er gang sygehusbyggerier. Og ud over fordelene for patienterne - bl.a. i form af enestuer og mere moderne behandlingsfaciliteter - kaster byggeriet også en lind strøm af praktikpladser af sig: Siden byggeboomet for alvor begyndte i 2011 er der skabt 493 årsværk som praktikpladser, viser en opgørelse fra Danske Regioner.

- De mange praktikpladser er en glædelig og væsentlig sideeffekt af, at patienterne får bedre forhold, siger næstformand i Danske Regioner, Jens Stenbæk. Han pointerer, at alle regioner stiller krav til entreprenører om, at de skal skabe praktikpladser, når de får byggeopgaver for regionerne. 

- Mange unge har svært ved at få praktikplads, samtidig med at der er et stort behov for håndværkere i fremtiden. Derfor er det dejligt at se, at regionerne har taget deres ansvar alvorligt, og indtil videre har skabt så mange ekstra praktikpladser, lyder det fra Jens Stenbæk.

Antallet af praktikpladser varierer år for år i hver enkelt region afhængig af, hvornår byggerier afsluttes og påbegyndes. Regioner der i dag kun har få byggerier og dermed få praktikpladser, vil de kommende år, når flere byggerier går i gang, få højere tal. Omvendt vil tallet falde i de regioner, der i nærmeste fremtid afslutter byggerier og indvier nye færdige sygehuse. På landsplan er der samlet set udsigt til en pæn vækst, fordi den samlede byggeaktivitet når et højdepunkt de kommende år. Det endelige antal af praktikpladser vil dermed blive langt højere, når det sidste af de store sygehusbyggerier -på Bispebjerg i København –  afsluttes i 2025.

Se mere
Se antallet hver enkelt sygehusbyggeris praktikpladser opgjort som årsværk 

  • FAKTA:
    Regionerne stiller typisk krav til entreprenørerne om, at 3-6 % af arbejdspladserne skal være praktikpladser - afhængig af opgavens karakter og kompleksitet. På byggepladsen ved DNU, Det Nye Universitetshospital i Skejby i Aarhus, er andelen 10 %.
    Enkelte sygehuse er allerede bygget. Det gælder fx det nye psykiatriske sygehus i Slagelse, mens der pt arbejdes på fuld kraft i bl.a. Aarhus, Gødstrup, Aalborg og Odense. Udvidelsen af Bispebjerg Hospital er det sidste af de store fondsstøttede byggerier og ventes færdigt i 2025.
    I alt 16 sygehusbyggerier er fondsstøttede. Det er dem, der også bliver kaldt supersygehuse. Staten bidrager med 60 procent og regionerne med 40 procent af anlægsudgifterne på i alt 47,5 mia. kr. (2016 L/P-reguleret)
    Desuden opføres en stribe rent regionalt finansierede sygehus-byggerier - i praktikopgørelsen tæller de 14 projekter.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Simon Nørregaard Jensen, konsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T:3529 8287
M:5126 2010
E:snj@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:40202057
E:tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere