Byggeri af nye sygehuse giver boom af praktikpladser

Ofte hører vi om manglen på praktikpladser til unge, men der er også lyspunkter: Der er de seneste år skabt 500 praktikpladser i kraft af de mange nye sygehusbyggerier.

"Alle regioner stiller krav til entreprenører om, at de skal skabe praktikpladser, når de får byggeopgaver for regionerne", siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Køge, Gødstrup, Herlev og Randers: Det er bare nogle af de mange steder i landet, hvor der er gang sygehusbyggerier. Og ud over fordelene for patienterne - bl.a. i form af enestuer og mere moderne behandlingsfaciliteter - kaster byggeriet også en lind strøm af praktikpladser af sig: Siden byggeboomet for alvor begyndte i 2011 er der skabt 493 årsværk som praktikpladser, viser en opgørelse fra Danske Regioner.

- De mange praktikpladser er en glædelig og væsentlig sideeffekt af, at patienterne får bedre forhold, siger næstformand i Danske Regioner, Jens Stenbæk. Han pointerer, at alle regioner stiller krav til entreprenører om, at de skal skabe praktikpladser, når de får byggeopgaver for regionerne. 

- Mange unge har svært ved at få praktikplads, samtidig med at der er et stort behov for håndværkere i fremtiden. Derfor er det dejligt at se, at regionerne har taget deres ansvar alvorligt, og indtil videre har skabt så mange ekstra praktikpladser, lyder det fra Jens Stenbæk.

Antallet af praktikpladser varierer år for år i hver enkelt region afhængig af, hvornår byggerier afsluttes og påbegyndes. Regioner der i dag kun har få byggerier og dermed få praktikpladser, vil de kommende år, når flere byggerier går i gang, få højere tal. Omvendt vil tallet falde i de regioner, der i nærmeste fremtid afslutter byggerier og indvier nye færdige sygehuse. På landsplan er der samlet set udsigt til en pæn vækst, fordi den samlede byggeaktivitet når et højdepunkt de kommende år. Det endelige antal af praktikpladser vil dermed blive langt højere, når det sidste af de store sygehusbyggerier -på Bispebjerg i København –  afsluttes i 2025.

Se mere
Se antallet hver enkelt sygehusbyggeris praktikpladser opgjort som årsværk 

  • FAKTA:
    Regionerne stiller typisk krav til entreprenørerne om, at 3-6 % af arbejdspladserne skal være praktikpladser - afhængig af opgavens karakter og kompleksitet. På byggepladsen ved DNU, Det Nye Universitetshospital i Skejby i Aarhus, er andelen 10 %.
    Enkelte sygehuse er allerede bygget. Det gælder fx det nye psykiatriske sygehus i Slagelse, mens der pt arbejdes på fuld kraft i bl.a. Aarhus, Gødstrup, Aalborg og Odense. Udvidelsen af Bispebjerg Hospital er det sidste af de store fondsstøttede byggerier og ventes færdigt i 2025.
    I alt 16 sygehusbyggerier er fondsstøttede. Det er dem, der også bliver kaldt supersygehuse. Staten bidrager med 60 procent og regionerne med 40 procent af anlægsudgifterne på i alt 47,5 mia. kr. (2016 L/P-reguleret)
    Desuden opføres en stribe rent regionalt finansierede sygehus-byggerier - i praktikopgørelsen tæller de 14 projekter.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Simon Nørregaard Jensen, konsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T:3529 8287
M:5126 2010
E:snj@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:40202057
E:tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere