Gå til indhold

Danskerne lever længere end nogensinde

I dag lever danskerne i gennemsnit i 80,8 år, hvilket er 0,2 år mere end i fjor. Modsat sidste år er der fremgang over hele landet, og samtidig er det første gang nogensinde, at middellevetiden er over 80 år i alle fem regioner

Vi bliver ældre og ældre i Danmark. Middellevetiden fra 2000 til 2016 er steget støt med knap fire år til 80,8 år i dag. De nye tal viser også, at borgerne i Region Sjælland for første gang nogensinde lever over 80 år i gennemsnit. De flotte resultater har vores sundhedsvæsen en stor aktie i. Antallet af danskere, som dør af kræft og hjertesygdomme er nedbragt markant siden 2007, og ligeledes er ventetiden på operationer faldet fra 59 dage til 44 dage i samme periode. 

Den højere levealder blandt danskerne vækker glæde hos Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

-Jeg er tilfreds med udviklingen i danskernes levetid. Det tyder på, at vi gør noget rigtigt, og er på rette vej. For mig handler det dog i lige så høj grad om, at borgerne har det godt, mens de lever og ikke skal bruge tid og kræfter på lange sygdomsforløb. Det er vigtigt, at tallene er et udtryk for kvalitet og ikke bare kvantitet, siger Bent Hansen.

Danskernes sundhed kommer under lup

I begyndelsen af februar sendte Danske Regioner spørgeskemaer ud til 300.000 danskere, som skal afdække, hvordan borgerne har det. Her vil resultaterne vise om danskernes selvvurderede helbred udviklinger sig i samme positive retning som middellevetiden. I 2013 blev den sidste måling af danskernes sundhed offentliggjort. Her svarede 85,2 procent af danskerne, at de selv vurderede deres helbred til at være godt.

-Jeg ser frem til at se resultaterne af vores nye undersøgelse om danskernes sundhed. Forhåbentlig føler borgerne sig i bedre form helbredsmæssigt end tidligere. Hvis det er tilfældet, vil jeg blive endnu mere begejstret for, at danskerne lever længere en nogensinde, siger Bent Hansen.

Læs mere: Danmarks statistik

Læs mere: Danskernes Sundhed – 2013

Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Læs mere

Lad os sende vores unge tilbage til sundere fællesskaber

Over halvdelen af de 15-20-årige drak slet ikke eller næsten ikke alkohol under coronanedlukningen i foråret. De kan altså sagtens undvære alkoholen i sig selv. Fællesskabet kan de derimod ikke undvære. Lad os gribe den gyldne mulighed, som genåbningen giver, for at hjælpe unge med at skabe sundere fællesskaber, skriver en stribe interessenter på området, herunder formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, i et debatindlæg.

Læs mere