Gå til indhold

Danskerne lever længere end nogensinde

I dag lever danskerne i gennemsnit i 80,8 år, hvilket er 0,2 år mere end i fjor. Modsat sidste år er der fremgang over hele landet, og samtidig er det første gang nogensinde, at middellevetiden er over 80 år i alle fem regioner

Vi bliver ældre og ældre i Danmark. Middellevetiden fra 2000 til 2016 er steget støt med knap fire år til 80,8 år i dag. De nye tal viser også, at borgerne i Region Sjælland for første gang nogensinde lever over 80 år i gennemsnit. De flotte resultater har vores sundhedsvæsen en stor aktie i. Antallet af danskere, som dør af kræft og hjertesygdomme er nedbragt markant siden 2007, og ligeledes er ventetiden på operationer faldet fra 59 dage til 44 dage i samme periode. 

Den højere levealder blandt danskerne vækker glæde hos Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

-Jeg er tilfreds med udviklingen i danskernes levetid. Det tyder på, at vi gør noget rigtigt, og er på rette vej. For mig handler det dog i lige så høj grad om, at borgerne har det godt, mens de lever og ikke skal bruge tid og kræfter på lange sygdomsforløb. Det er vigtigt, at tallene er et udtryk for kvalitet og ikke bare kvantitet, siger Bent Hansen.

Danskernes sundhed kommer under lup

I begyndelsen af februar sendte Danske Regioner spørgeskemaer ud til 300.000 danskere, som skal afdække, hvordan borgerne har det. Her vil resultaterne vise om danskernes selvvurderede helbred udviklinger sig i samme positive retning som middellevetiden. I 2013 blev den sidste måling af danskernes sundhed offentliggjort. Her svarede 85,2 procent af danskerne, at de selv vurderede deres helbred til at være godt.

-Jeg ser frem til at se resultaterne af vores nye undersøgelse om danskernes sundhed. Forhåbentlig føler borgerne sig i bedre form helbredsmæssigt end tidligere. Hvis det er tilfældet, vil jeg blive endnu mere begejstret for, at danskerne lever længere en nogensinde, siger Bent Hansen.

Læs mere: Danmarks statistik

Læs mere: Danskernes Sundhed – 2013

Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere