Gode takter i anbefalinger om udsatte unge

En stor gruppe unge er i risiko for at blive tabt både i uddannelsessystemet og i samfundet generelt. "Nye anbefalinger fra regeringens ekspertgruppe har gode tiltag til at vende udviklingen, men der er behov for et tættere og mere konkret samarbejde omkring de unge", siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner

Mere end hver femte 25-årige i Danmark har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, og én ud af syv mellem 25 og 29 år er på overførselsindkomst. Derfor har regeringen nedsat et ekspertudvalg, som nu har leveret forslag til, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, tager godt imod anbefalingerne og betoner nødvendigheden af tiltagene.

- Det er alarmerende tal omkring de unge, som vi er nødt til at tage alvorligt. Situationen er uholdbar, og det er klart, at vi som samfund er nødt til at gøre noget. Gruppen af unge, der havner uden for samfundet, er kun blevet større i de seneste år, og det er på alle måder skadeligt både for de unge og for samfundet som helhed, siger han.

På de unges præmisser

Ekspertudvalget anbefaler at samle alle tilbud til de unge i én type institution, der skal være selvejende under staten. Samtidig skal kommunerne blive bedre til at koordinere deres ungesats internt mellem forvaltningerne i kommunen.

- Med anbefalingerne vender ekspertudvalget tilgangen på hovedet og tager udgangspunkt i de unges ressourcer og udfordringer frem for de eksisterende kasser i det offentlige system. Det tegner rigtig godt. Samtidig samler man tilbuddene, så man sikrer, at der ikke er unge, der får et dårligere tilbud, fordi de bor i den ’forkerte’ kommune, og at unge ikke bliver tabt, fordi de flytter over kommunegrænsen, siger Jens Stenbæk.

Kommunerne hjælper i dag ikke de unge lige godt, viste en undersøgelse fra SFI i 2015. Fra kommune til kommune er der store forskelle på, om bogligt svage unge får et forberedende tilbud. I Randers modtager 35-40 procent af de bogligt svage unge et forberedende tilbud, mens det – lige på den anden side af kommunegrænsen – i Viborg er 20-25 procent.

Brug for én indgang

De nye anbefalinger har dog én særlig mangel, mener Jens Stenbæk, som efterlyser bedre samarbejde mellem de forskellige sektorer, da de unge ofte kæmper med en vifte af udfordringer. Regionerne vil gerne bidrage med forslag til samarbejdet.

- Hvis det for alvor skal lykkes at løfte denne gruppe udsatte unge, skal vi have et tættere samarbejde mellem kommuner, de nye institutioner og andre aktører på regionalt niveau, for eksempel ungdomsuddannelserne og den regionale psykiatri. Det håber jeg, at undervisningsministeren vil være opmærksom på i det videre arbejde.

Jens Stenbæk foreslår, at der i hver region etableres et regionalt ungepartnerskab, der består af de nye ungetilbud, kommuner (herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning), gymnasier, erhvervsskoler og regionernes Psykiatri-info enheder, der rådgiver om psykisk sygdom.

 

Læs mere: Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs (eksternt link)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk


Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere