Vi kan sikre bedre patientbehandling med Folketingets nye dataprincipper

Alle partier i Folketinget har vedtaget syv principper for brugen af sundhedsdata. Principperne støber et solidt fundament, men der er behov for at arbejde offensivt videre for at sikre bedre behandlinger, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

Større sikkerhed, bedre behandling og stærkere forskning omkring personlige sundhedsoplysninger. Sundheds- og Ældreministeriet har i dag offentliggjort en ny politisk aftale om syv centrale principper for brugen af sundhedsdata. Aftalen er indgået mellem alle partier i Folketinget.

 

Aftalen rummer rigtig gode elementer og er stærk, fordi alle partier står bag, mener Bent Hansen, formand for Danske Regioner, og der bør nu arbejdes konkret videre med principperne, så de omsættes til handling på sygehuse og hos praktiserende læger.

- Når vi i sundhedsvæsenet indsamler oplysninger om patienterne, skal det være med det entydige mål at forbedre behandlingsmulighederne. Det er vi allerede dygtige til, men der er behov for et skud ekstra vitaminer til det arbejde, siger Bent Hansen og tilføjer om princippet Åbenhed og gennemsigtighed for alle:

- Borgerne skal vide, hvad deres oplysninger bruges til, og de skal kunne forvente, at vi i sundhedsvæsenet sørger for, at deres data bruges til at sikre den bedste forebyggelse og behandling – både nu og for fremtidige generationer. Sundhedsdata skal ikke bare sættes på en støvet hylde. Det skal bruges aktivt. På den måde kan vi levere endnu bedre behandling, der rammer rigtigt første gang.

Behov for tidssvarede lovgivning

Regionerne har arbejdet intensivt med sundhedsdataområdet i flere år, og i foråret 2015 offentliggjorde Danske Regioner politikken ”Sundhedsdata i spil” med det formål at sikre bedre dataindsamling. Politikken indeholder en politisk linje for informationssikkerhed, og et af kernepunkterne er desuden en lovgivning, som sørger for en effektiv og sikker indsamling af data.

- Det er godt nyt, at Folketinget vil skabe mere fleksible muligheder for lovændringer. Det går utroligt stærkt med den teknologiske udvikling i disse år, og det skaber selvfølgelig nye muligheder og udfordringer for brugen af patientoplysninger. Netop derfor har vi et ansvar over for både patienter og sundhedspersonale for at lave en klar lovgivning. Borgerne skal vide, hvad deres data bruges til, og de sundhedsprofessionelle skal have klare rammer for deres arbejde. Det er til gavn for patienterne, siger Bent Hansen.

Sundhedsvæsen på borgernes præmisser

Et af de syv principper fastslår, at patienter og pårørende skal inddrages bedre, blandt andet så de kan deltage mere aktivt i egen behandling.

- Det er vi i regionerne fuldstændig enige i. Det arbejder vi allerede på med patientansvarlige læger, som har tæt kontakt til den enkelte patient, og gennem målrettede spørgeskemaer både før, under og efter behandling. Vi har sørget for hurtigere adgang til prøve- og laboratoriesvar, at en patient kan give adgang til en pårørende for at få støtte i et sygdomsforløb, og jeg ser frem til, at vi inden længe kan lette forældres adgang til deres børns oplysninger. De ting er med til indrette sundhedsvæsenet på borgernes præmisser, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mette Lindstrøm, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8402
M: 2617 1856
E: mld@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
T: *
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give
let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på
dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet
er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

Læs mere

Ny kampagne skal hjælpe danskerne med at færdes mere sikkert på nettet

Danskernes hverdag bliver mere og mere digital, men desværre følger de digitale svindlere med, og de bliver dygtigere og mere avancerede. Derfor skyder Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner en ny kampagne i gang, der skal gøre danskerne opmærksomme på de digitale fælder.

Læs mere