Patienter oplever et lyttende personale på landets akutmodtagelser

De fleste borgere, der i 2016 besøgte akutmodtagelse eller akutklinik med mindre skader oplevede at personalet var lyttende. Men de efterlyser bedre kommunikation om, hvordan deres ventetid udvikler sig. "Det skal vi blive bedre til", fastslår Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Otte ud af ti patienter, som har været forbi en akutmodtagelse eller -klinik med mindre skader i 2016, oplever, at personalet er lyttende og kommunikerer tilfredsstillende i ”høj grad” eller ”meget høj grad”. Samtidig føler syv ud af ti sig trygge ved at tage hjem, når de er blevet tilset. Det viser resultatet fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser fra 2016, som bliver offentliggjort i dag. 

- Det er betryggende, at otte ud af ti patienter oplever at blive mødt af et lyttende og letforståeligt personale og, at de fleste også føler sig trygge, når de tager hjem. Det vidner om høj faglighed og stort engagement fra personalet, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

6.491 patienter svarede i 2016 på, hvordan de oplevede deres besøg i landets akutmodtagelser og akutklinikker

 

Patienter mangler information om ventetid

Desværre oplever otte ud af ti patienter, at de ikke bliver informeret tilstrækkeligt om udviklingen i deres ventetid.

- Vi ved, at de fleste har forståelse for, at der kan være ventetid på en akutmodtagelse eller -klinik. Men det virker frustrerende, når man ikke ved, hvorfor man venter, eller hvor længe man skal vente. Det skal vi arbejde på, så vi kan blive bedre, fastslår Ulla Astman.

På Bornholms Hospital arbejder man eksempelvis allerede med at sende personalet på kursus i ”Håndtering af venteværelset”, da det er vigtigt, at personalet får redskaber til mest hensigtsmæssigt at formidle informationen om ventetid til patienter i venteværelset, som ofte kan opleve at blive frustrerede, hvis de føler sig overset eller glemt.

Undersøgelsen giver mulighed for forbedring

I de foregående år efterlyste patienterne bedre adgang til noget at spise og drikke, mens de venter. På den baggrund er der sidenhen sørget for, at patienterne blandt andet nu har fået mulighed for at købe noget mad eller drikke fra automater i venteværelserne. I undersøgelsen for 2016 ses der således også en stigende tilfredshed blandt patienterne, når der spørges til adgang til mad og drikke.

- Undersøgelsen giver os en indsigt i, hvad patienterne er utilfredse med, så vi har en mulighed for at ændre det og blive bedre, understreger Ulla Astman. Derfor bliver jeg også glad for at se, at tilfredsheden er steget hos patienterne, når vi har forsøgt at imødekomme ønskerne fra de sidste års undersøgelser, siger Ulla Astman.

FAKTA

Undersøgelsen kaldes Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akut) og skal indsamle systematisk viden om, hvordan borgerne oplever kontakten med landets akutmodtagelser. For tredje år i træk har landets akutmodtagelser og -klinikker bedt deres patienter svare på et spørgeskema om, hvordan de oplevede deres besøg på en af landet akutmodtagelser og -klinikker.

I 2016 blev undersøgelsen foretaget mellem 23. august og 13. september. Og svarprocenten var på 43 procent, hvilket giver svar fra 6.491 patienter, der har haft et akut, ambulant besøg i en akutmodtagelse eller -klinik uden efterfølgende indlæggelse.

Læs rapporten her

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, Konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8151
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Line Lund Hebbelstrup, Kommunikationsrådgiver
Kommunikation
M: 2042 5637
E: luh@regioner.dk  

relaterede nyheder

Læs mere

Haves: Ulighed i sundhed. Søges: Nye løsninger.

Danske Regioners nye årlige konference ”Sundhed for alle” sætter denne gang fokus på, hvordan vi opnår mere social lighed i sundhed. "Vi har brug for løsninger og handling", siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Flere patienter kan få regionalt betalt hjælp på privathospitaler

Patienter med hjernerystelser, forstadier til hudkræft eller forstørret prostata kan se frem til hurtigere hjælp og bedre forløb. Regioner betaler for flere patientforløb hos private for at undgå lang ventetid.

Læs mere

Tjek din egen – eller din mors journal – på ny app

Nu kan danskerne nemt og sikkert tjekke deres prøvesvar og journal på den nye app MinSundhed, som Danske Regioner står bag. Med app'en er oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet lige ved hånden. Hvis pårørende giver tilladelse, kan man også se deres sundhedsdata. App'en får løbende nye funktioner. Alle inviteres til at bidrage med gode idéer på appens Ønskeknap.

Læs mere