Gå til indhold

Regionernes budgetter lever op til aftale med regeringen

Igen i år lever de fem regioner op til den økonomiaftale, der i juni 2016 blev indgået med regeringen.

Regionernes budgetter for 2017 er netop blevet offentliggjort af Danmarks Statistik. Opgørelsen viser, at regionernes budgetter stemmer overens med den økonomiaftale, der blev indgået med regeringen tilbage i juni 2016

De fem regioner har for 2017 budgetteret med driftsudgifter til sundhed på 110,0 milliarder kroner og 3,0 milliarder kroner til regional udvikling. På anlægssiden har regionerne været igennem en svær øvelse. Her har man budgetteret med de aftalte 2,3 milliarder kroner til vedligehold og forbedring af de fysiske rammer. Det er lavere end de 3,6 milliarder kroner, som regionerne gennemsnitligt har brugt årligt på de fysiske rammer fra 2007-2015. Niveauet er det samme som i 2016. Til de allerede igangværende, kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier har regionerne for 2017 budgetteret med et beløb på 4,9 milliarder kroner.

- Det er vores opgave at sørge for, at landets borgere modtager en god behandling af høj kvalitet, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Vi ved, at fremtiden betyder, at vi har færre hænder set i forhold til det stigende antal ældre og kroniske patienter. Det er derfor ingen hemmelighed, at regionernes økonomi er presset. Og jeg synes, vi har løftet ansvaret inden for de givne økonomiske rammer, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Formanden peger på, at man i sundhedsvæsenet har igangsat en kulturændring, der skal imødekomme fremtidens udfordringer, så patienterne kan opleve et sundhedsvæsen, der er til for dem. Et af løsningsforslagene går under titlen værdibaseret styring.

 

De endelige budgettal for 2017 kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

kontakt

Hvis du vil vide mere