Gå til indhold

Stort behov for at kigge på lægedækningen i hele landet

Danske Regioner glæder sig over de mange forslag i Lægedækningsudvalgets afrapportering. "Det afgørende er dog at få forslagene ført ud i livet", lyder det fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner

18 anbefalinger til at sikre lægedækningen i Danmark er resultatet af Lægedækningsudvalgets arbejde, som i dag er blevet offentliggjort. Udvalget blev nedsat i begyndelsen af 2016 af den daværende sundhedsminister og havde til formål at sikre en mere ligelig geografisk spredning af såvel speciallæger som praktiserende læger. Med anbefalingerne er der nu grundlag for at fortsætte drøftelsen af, hvordan udfordringerne med lægedækning skal løses.

- Jeg har set frem til anbefalingerne fra Lægedækningsudvalget, og helt overordnet er der mange gode forslag iblandt. Det afgørende for Danske Regioner er, at forslagene bliver ført ud i livet – og det handler ikke kun om god vilje, men også om lovgivning, siger Bent Hansen.

Danske Regioner har arbejdet aktivt for en ændring af reglerne om offentlige lægetilbud, der i dele af landet er en nødvendig løsning til at imødegå manglen på praktiserende læger. Ønsket har været at gøre det lettere at lave offentlige lægetilbud af længere varighed, så borgerne sikres en mere kontinuerlig lægedækning – trods problemerne med at skaffe praktiserende læger.
- Det er godt at se, at Lægedækningsudvalget peger på at løse nogle af de helt centrale udfordringer i forhold til drift af offentlige lægetilbud. Nu skal vi bare have lovgivningen på plads, siger Bent Hansen.

Lægedækningsudvalget peger i anbefalingerne på, at en del af udfordringen med lægedækningen på sygehusområdet skyldes de medicinstuderendes tilknytning til de store universitetsbyer, hvor langt de fleste i dag bliver uddannet. Derfor anbefaler udvalget blandt andet at øge optaget i Aalborg i forhold til de andre universiteter.

- Danske Regioner mener, at det er en god ide at udvide antallet af studiepladser på medicinstudiet og samtidig øge indsatsen for at fastholde de studerende i at færdiggøre deres uddannelse på det universitet, hvor de er blevet optaget. Danske Regioner støtter således en forøgelse af det samlede antal medicinstuderende – og gerne i Aalborg, siger Bent Hansen.

Lægedækningsudvalget konkluderer endelig, at der overordnet ikke er et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem.

- Min tilgang er en anden, og jeg mener helt overordnet, at det er et problem for os alle sammen, hvis der er dele af landet, der ikke kan tiltrække de nødvendige læger. Det er nødvendigt at vise solidaritet på tværs af regionerne, og det er også baggrunden for, at Danske Regioner fx er gået forrest med en beslutning om fastfrysning af antallet af speciallæger på de store sygehuse, så udbuddet af læger til de resterende bliver større, siger Bent Hansen.

Du kan finde Lægedækningsudvalgets rapport her

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Henriette Sø, presserådgiver
Kommunikation
M: 4045 2514
E: hso@regioner.dk