Gå til indhold

Aftale på plads: Bedre forhold for patienter

Der bliver flere penge til regionerne og dermed til patienterne på landets hospitaler næste år. Det er et af resultaterne af den aftale, som Danske Regioner og regeringen netop har indgået om regionernes økonomi for 2018.

I 2018 bliver driften af sundhedsvæsenet løftet med 500 mio. kroner i forhold til i år. De flere penge skal blandt andet bruges til mere personale, nye behandlingsmetoder og medicin.

- Økonomiforhandlinger handler for os i regionerne om at skabe bedre forhold for patienterne, og efter meget hårde forhandlinger er det lykkedes. Det er jeg på patienternes vegne meget tilfreds med, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Løft af sundhedsvæsenet

Når det er nødvendigt med flere penge til det danske sundhedsvæsen, skyldes det blandt andet, at vi bliver flere og flere ældre og kronisk syge. Det argument vandt forståelse i forhandlingerne.

- Det er egentlig simpelt: Når vi skal løfte vores fælles sundhedsvæsen, kræver det penge, og en god portion af de penge har vi nu forhandlet på plads. Træerne vokser ikke ind i himlen med aftalen, men vi kommer til at sikre endnu bedre forhold for patienterne, siger Bent Hansen.

Bent Hansen og næstformand Stephanie Lose glæder sig desuden over, at økonomiaftalen sikrer, at der fortsat er høj anlægsaktivitet i regionerne, og at de økonomiske rammer for at købe nyt udstyr er i orden. I alt er der næste år afsat 2,2 mia. kroner til investeringer på anlægsområdet – foruden økonomien til de nye hospitalsbyggerier (kvalitetsfondsbyggerierne) og apparatur til Kræftplan 4.

På vej væk fra firkantet krav

Op til og under forhandlingerne har der været debat om produktivitetskravet, som pålægger hospitalerne at øge aktiviteten – fx antallet af operationer og kontroller – med to procent hvert år.

Danske Regioner mener, at kravet er en uhensigtsmæssig måde at styre sundhedsvæsenet på, men noterer, at regeringen fastholder kravet. Dog er parterne enige om, at en gennemgang skal støbe fundamentet for, at man i starten af 2018 kan begynde at drøfte en ny måde at styre sundhedsvæsenet på.

- Vi har begyndt bevægelsen væk fra produktivitetskravet. Under alle omstændigheder står det regionerne frit for at styre efter, hvad der er bedst for patienterne, og det er ikke at løbe hovedløst efter mere aktivitet, siger Stephanie Lose.

Læs mere: Aftale om regionernes økonomi for 2018 (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8484
M:3023 3123
E:nwi@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere