Anbefalinger klar for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Færre patienter skal falde mellem to stole i sundhedsvæsnet og flere skal hjælpes i eget nærmiljø og undgå indlæggelser. Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bestående af KL, Danske Regioner og staten, er nu klar med 20 konkrete anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udbygges til gavn for patienterne.

Børn og unge med psykiske lidelser skal have mere støtte. Borgere med behov for hjælpemidler skal nemt kunne få afklaret, om kommunen eller regionen skal betale, og kommuner og regioner skal afprøve nye samarbejdsmodeller, som fx fælles finansiering, så patienterne oplever én indgang til det nære sundhedsvæsen. Udvalgets anbefalinger er mange og spænder bredt over hele det borgernære sundhedssystem.

På baggrund af de 20 anbefalinger kommer regeringen til efteråret med det politiske udspil, der bringer udvalgsarbejdet ud i virkeligheden.

- Vi har fået et bredt katalog over indsatser, der vil sikre mere inddragelse af patienten, bedre sammenhæng i udredning, behandling og rehabilitering - og i sidste ende en større tryghed og tilfredshed for den enkelte patient. Jeg vil gerne kvittere for indsatsen og samarbejdet. Vi har ikke kunnet blive enige om alt, men mange af anbefalingerne vil blive omsat til konkret politik på den anden side af sommerferien, og der vil jeg som sundhedsminister også præsentere yderligere initiativer, der skal sikre en bedre kvalitet og sammenhæng for vores patienter, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Flere opgaver skal løses tæt på borgerne, i sundhedshuse eller hjemme i folks egne hjem. Den tankegang går igen i mange af udvalgets anbefalinger:

- Regionernes fornemmeste opgave er at sikre, at borgere og patienter møder et godt og sammenhængende sundhedsvæsen. Når patienter har brug for behandling, skal de have det der, hvor det giver bedst mening – uanset om det er på et hospital, hos deres praktiserende læge eller i deres eget hjem. Regionerne har behandlingsansvaret i det samlede sundhedsvæsen og har derfor også et stort ansvar for at sikre gode overgange og for at sikre kvaliteten, når opgaver aftales udført uden for hospitalerne. Det vil vi med sikkerhed se mere af i de kommende år, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Overgangene mellem fx praktiserende læge, sygehus og de kommunale sundhedstilbud er sundhedsvæsenets achilleshæl. Her risikerer patienterne at blive tabt mellem to stole, hvilket kan føre til forværring af sygdom, patientskade og utryghed. Derfor har udvalgets kommissorie vægtet et øget samarbejde mellem regioner og kommuner.

- Vi er glade for, at det er lykkedes at formulere en fælles vision for det nære sundhedsvæsen. Det er et godt udgangspunkt for de kommende år. Vi er også glade for, at udvalget er enige om en række tiltag, der vil styrke samarbejde og kompetencer i det nære sundhedsvæsen, bl.a. en ny specialuddannelse for sygeplejersker målrettet borgere med forløb på tværs. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at der var kommet bedre rammer for opgaveglidning, og at der var taget konkrete skridt til udbygning af det nære sundhedsvæsen med nye opgaver. Derfor har KL måttet tage forbehold over for nogle af indstillingerne," siger Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Patienters tilfredshed med helikopterhjælp er helt i top

Ny undersøgelse af tilfredsheden blandt de patienter, der får hjælp med akutlægehelikopter, viser, at de er yderst tilfredse og føler sig trygge i hænderne på helikoptermandskabet.

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere

60.000 danskeres gener kan forbedre sundheden

Genetiske oplysninger kan afgøre liv eller død. Mange kræft- og hjertepatienter er blandt dem, der allerede i dag har gavn af, at deres gener undersøges af eksperter. På den måde får de hurtigt behandling, der virker. Behandling der kan udvides til langt flere grupper af patienter i fremtiden.

Læs mere