Gå til indhold

Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

Bedre behandling af den enkelte beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Det skal gerne blive resultatet af en ny aftale mellem KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om faste læger på længerevarende botilbud rettet mod borgere med psykiske lidelser. Aftalen er et tillæg til aftalen om fast tilknyttede læger tilknyttet plejecentre, der blev indgået i maj 2016.

Med aftalen får beboerne på botilbud mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserende læge, som er fast tilknyttet botilbuddet. Det er frivilligt for beboerne, om de vælger den fast tilknyttede læge, eller vælger at beholde deres hidtidige praktiserende læge.

 - Hvis man er syg og har brug for en læge, er det en fordel, at lægen er én, man kender, og som kender én i forvejen. Derfor vil en fast tilknyttet læge på en helt anden måde, og med en større viden om de faktiske forhold på et botilbud, kunne hjælpe den enkelte beboer. Ordningen er selvfølgelig frivillig, men det er min klare forventning, at faste læger vil forbedre beboernes sundhedstilstand, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 - Vi kender allesammen betydningen af, at den praktiserende læge har mødt vores familie eller ved hvordan vi bor. Altså at lægen kender lidt til os – ikke bare som patienter, men som hele mennesker, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen og tilføjer: - Dét behov er ekstra stort for beboere med psykiske lidelser, så det glæder mig, at ordningen her giver lægerne større mulighed for at sætte sig ind i beboernes hverdag. Mennesker med psykisk sygdom lever i snit 15-20 år kortere end andre. Det er mit håb, at ordningen her kan være med til at rette op på dén skævhed, lyder det fra Bent Hansen.

 - Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Kommunerne har i høj grad brug for at sikre sundhedsfaglig bistand til beboerne på bostederne, som i stigende grad har mange og komplekse problemstillinger. Vi har allerede erfaringer med ordningen med fast tilknyttet læge på landets plejecentre, der viser, at samarbejdet mellem kommunens personale og den faste læge gør, at der opnås bedre behandling, pleje og medicinhåndtering af borgerne, siger formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov.

Der er afsat 17 mio. kr. i perioden 2017-2020 til ordningen, og pengene kommer fra handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud, der blev indgået mellem satspuljepartierne i oktober 2016.

De 17 mio. bruges på at aflønne de fast tilknyttede læger, når de yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet, f.eks. om medicinhåndtering.

Lægens behandling af den enkelte beboer dækkes som for alle øvrige borgere af regionen efter overenskomst om almen praksis.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere