Gå til indhold

Danske Regioner og regeringen lægger arm om sundhed

Tirsdag den 6. juni fortsætter forhandlingerne om regionernes økonomi for 2018. Bedre forhold for patienterne er på bordet.

Flere og flere patienter, flere kronisk syge, flere ældre og flere patienter med mere end en sygdom. Det såkaldte demografiske pres på sundhedsvæsenet vil vokse markant de kommende år, og det lægger et stort tryk på landets hospitaler og sygehuse. Det betyder samtidig, at rammerne for sundhedspersonalet vil ændre sig.

Netop de forhold forhandler Danske Regioner og regeringen om i dag tirsdag i Finansministeriet. Forhandlingerne begyndte klokken 8.30. Målet er at nå en aftale om regionernes økonomi for 2018.

Handling bag ordene

Regeringen har gentagne gange slået fast, at sundhedsvæsenet er en hovedprioritet, og at både patienter og personale skal sikres endnu bedre forhold. Det vil Bent Hansen og Stephanie Lose, formand og næstformand i Danske Regioner, holde regeringen op på. Forud for et tidligere forhandlingsmøde udtalte finansminister Kristian Jensen, at ”vi prioriterer altid at få et bedre sundhedsvæsen”. Hvis de fine tilkendegivelser skal føres ud i virkeligheden, kræver det flere penge, som ifølge Danske Regioner skal løfte kvaliteten for patienterne.

Derudover vil parterne ved dagens forhandling drøfte den fremtidige styring af sundhedsvæsenet, herunder det såkaldte produktivitetskrav.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8484
M:3023 3123
E:nwi@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere