Gå til indhold

Flere danskere overlever kræft

Nye tal om kræftoverlevelsen i Danmark viser, at de sidste 10 års positive udvikling i kræftoverlevelsen fortsætter, så stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom. 81 procent af kvinder og 79 procent af mænd er i dag i live et år efter, de har fået deres diagnose.
- Den gode udvikling viser, at det vi gør virker. Vi vil fremover have endnu mere fokus på at målrette medicin og behandling mod den enkelte patient, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

Flere danske patienter lever i dag længere med deres kræftsygdom end de gjorde for bare få år siden. Nye tal viser en stigning i både 1- og 5-års overlevelsen. For 1-års overlevelsen er 79 procent af mænd og 81 procent af kvinder er i live et år efter kræftdiagnosen. Samlet set er der sket en stigning på 3 procentpoint i 1-års overlevelsen, hvis man sammenligner med den tidligere periode 2010 til 2012. For 5-årsoverlevelsen er der en stigning på 1 og 2 procentpoint for henholdsvis mænd og kvinder.

De nye tal, som Sundhedsdatastyrelsen står bag, dækker over alle kræftformer undtagen al anden hudkræft end modermærkekræft.

- Jeg er glad for, at stadigt flere borgere overlever kræft. Det viser, at vi på kræftområdet gør det bedre og bedre. Det skyldes både det dygtige personale på hospitalerne, men også det fokus vi i regionerne og i Folketinget har på hele tiden at forbedre kræftindsatsen, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Tidlig opsporing og bedre kræftbehandling

Særligt positiv er udviklingen for overlevelsen blandt patienter med lungekræft og tyk- og endetarmskræft. Her er overlevelsen samlet steget med 5 procentpoint for mænd og 6 procentpoint for kvinder.

For tyk- og endetarmskræft betyder det, at der nu er henholdsvis 84 og 86 procent, der er i live et år efter de har fået deres diagnose. En forklaring på den forbedrede overlevelse er indførelsen af screeningsprogrammet, der betyder, at vi nu opdager kræften i et tidligere stadie.

For patienter med lungekræft betyder det, at der nu er henholdsvis 44 procent mænd og 52 procent kvinder, der er i live et år efter diagnosen. I begyndelsen af årtusindeskiftet var knap hver tredje, der var i live et år efter diagnosen. Den positive udvikling skyldes blandt andet, at flere patienter diagnosticeres tidligere, og derfor kan opereres. Blandt de opererede patienter bliver flere patienter også helt helbredt.

- Den gode udvikling viser, at det vi gør virker. Vi vil fremover have endnu mere fokus på at målrette medicin og behandling mod den enkelte patient. Samtidig betyder vores øgede diagnostiske aktivitet, at vi får diagnosticeret sygdommen på et tidligere stadie end hidtil. Derfor kan vi behandle hurtigere, siger Bent Hansen.

Små regionale udsving

Der er fortsat nogle små forskelle på kræftoverlevelsen regionerne imellem. Det gælder både når man ser på den 1-årige overlevelse og den 5-årige overlevelse.

- Det er et meget vigtigt fokusområde for regionerne at lære af hinanden, så alle patienter får den bedste behandling. Regionerne samarbejder tæt, så kræftbehandlingen bliver endnu bedre i hele landet, siger Bent Hansen.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8151
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere