Gå til indhold

Danskerne er klar til mere forebyggelse

Danskerne mener, at sundhed er et fælles ansvar, som skal deles mellem den enkelte dansker og samfundet. Samtidig mener danskerne, at det offentlige skal gøre mere for at fremme sundhed. Danskerne er klar til mere forebyggelse.

Ny rapport fra Tænketanken Mandag Morgen og Trygfonden har undersøgt danskernes holdninger til forebyggelse. Danskerne mener, at et sundt liv handler om mere end at spise sundt – det handler også om at have det godt. Undersøgelsen viser også, at danskerne på tværs af politiske skel er klar til at tage flere redskaber i brug for at fremme sundheden bredt. Spørgsmålet er, om både offentlige og private parter er klar til opgaven.

Regionerne er klar til at tage en dialog om, hvad der skal til for at flere kan leve et godt liv uden mistrivsel, sygdom og begrænsninger i hverdagen. Regionerne har med udspillet "Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering" foreslået, at der udarbejdes en national handleplan for forebyggelse.

Antallet af borgere med psykiske lidelser, kronikere og multisyge stiger i disse år, og scenariet er flere danskere med dårlig livskvalitet:

- Men beslutter vi os for at forebygge rigtigt nu, så kan samfundet på langt sigt spare store beløb, og samtidig kan danskerne se frem til flere sunde leveår, siger Bent Hansen.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen er en god investering

Sygdom og dårlig trivsel har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Vi kan derfor alle nyde godt af udbyttet af investeringerne i sundhed, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien, Claus Hovgaard, formand for Sundhed Danmark, Henrik Christensen, formand for DiaLab og Freddy Lykke, formand for Udvalget for sundheds-it, IT-branchen.

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere