Gå til indhold

Indsatsen mod tvang i psykiatrien går langsommere end planlagt

I 2014 og 2015 blev færre og færre psykiatriske patienter lagt i bælte, men den positive udvikling stagnerede i 2016, viser ny opgørelse. "Mange psykiatriske afdelinger har nedbragt brugen af tvang, men vi er ikke tilfredse, før vi får tvangen mærkbart længere ned over hele linjen", siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

I 2016 blev 1.655 (6,3 procent) af de indlagte patienter i psykiatrien fastspændt med bælte, og dermed er den positive udvikling fra de foregående år bremset op. Indsatsen mod nedbringelse af tvang i psykiatrien går langsommere end planlagt (se figur), viser den årlige ”Monitorering af tvang i psykiatrien” for 2016, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag.

 

Frem mod 2020 skal brugen af tvang i psykiatrien halveres. Det aftalte Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet i 2014, og hvor det de første år gik som planlagt, vendte udviklingen i 2016:

2016: 6,3 procent af de indlagte patienter i psykiatrien blev bæltefikseret
2015: 5,9 procent
2014: 7,0 procent
2011-2013: 7,7 procent (gennemsnitligt).

Mindre tvang kan lykkes

Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, glæder sig over, at udviklingen på nogle punkter går i den rigtige retning, fx for de længste bæltefikseringer. Men udviklingen samlet set er ikke tilfredsstillende, fastslår hun.

- Regionerne er stålsatte på at få tvangen ned. De psykiatriske afdelinger landet over har derfor også sat ind på at få brugen af tvang ned. Afdelinger på tværs af landet, fx i Ballerup og Brønderslev, leverer imponerende resultater, men andre steder er det endnu ikke lykkedes. De forskelle vidner om, at erfaringerne fra dem, der har knækket koden, skal langt mere effektivt videre til dem, der ikke har leveret fremskridt, siger Charlotte Fischer.

Sundhedsstyrelsens opgørelse viser, at der i 2016 ligesom de foregående år blev færre langvarige bæltefikseringer:

24-48 timer: Fra 565 til 536 tilfælde (2015-2016).
+48 timer: Fra 553 til 517 tilfælde (2015-2016).

Særligt fokus på børn og unge

Fokus skal især skærpes på børn- og ungepsykiatrien, hvor antallet af patienter udsat for tvang steg fra 299 til 351 fra 2015-2016. Det er en topprioritet at få vendt den udvikling, understreger Charlotte Fischer. Man skal dog være opmærksom på, at stigningen kan handle om få sårbare patienter, der gør udslaget. En analyse fra Danske Regioner viste sidste år, at blot otte patienter stod for halvdelen af alle genindlæggelser i børn- og ungepsykiatrien i 2015.

- Vores børn og unge er de allermest sårbare, og de er en klar politisk prioritet, når det handler om at få tvang ned. Vi ved, at den negative udvikling, vi ser, kan hvile på et lille talgrundlag, men vi skal bruge rapporten til at dykke ned i, hvordan vi får tvangen længere ned – også for de få sårbare patienter, siger Charlotte Fischer.

I alt var der på landsplan (voksne, børn og unge) 5.089 bæltefikseringer i 2016, hvilket var 22 flere end i 2015.

Læs mere: Monitorering af tvang i psykiatrien 2016 (eksternt link)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder