Gå til indhold

Milliardbeløb til patienter skiller regioner og regering

Flere patienter, kostbar medicin og løft af psykiatrien. Udgifterne til sundhedsvæsenet vil stige i 2018, men regeringen og Danske Regioner kan ikke enes om økonomien. For patienternes skyld skal der tilføres flere penge, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Efter nytår venter store opgaver og udgifter på sundhedsområdet – men indtil videre er der ikke penge til at løse opgaverne. Sådan er status efter det andet politiske forhandlingsmøde mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi i 2018. På mødet mandag d. 29. maj stod det klart, at der stadig er lang vej til en aftale.

- Vi (regioner og regering, red.) ser vidt forskelligt på økonomien, og vi står stadig langt fra hinanden i forhold til at nå en aftale. I regionerne ønsker vi at give sundhedspersonalet ordentlige rammer, så de kan tage sig rigtig godt af patienterne, men jeg synes ikke, at regeringen vil være med, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Uden penge skal der spares

Store beløb skiller på nuværende tidspunkt Danske Regioner og regeringen. Det demografiske pres med flere patienter beløber sig ifølge Finansministeriets egne beregninger til 1 mia. kroner årligt frem mod 2025. Og alene i 2018 vil regionerne have ekstraudgifter til medicin på 450 millioner kroner.

- Matematikken er simpel: Hvis vi skal finde alle de penge, er vi nødt til at skære ned på nogle områder, og det har vi bestemt ikke lyst til. Hvem skal holde for? Kræftpatienter? Ældre patienter? For patienternes skyld er regeringen nødt til at finde pengene til at løfte sundhedsvæsenet, siger Bent Hansen.

Prioritering af psykiatrien

Psykiatrien er endnu et område, hvor regeringen ifølge Bent Hansen taler om at løfte niveauet, men ikke er klar til at sætte handling bag ordene. Efter nytår skal der efter planen oprettes 150 specialiserede pladser til særligt krævende psykiatriske patienter, men økonomien hænger ikke sammen.

Regeringen vil bruge 40 millioner kroner til at etablere pladserne, men ifølge Danske Regioners beregninger vil etableringen koste 150-225 millioner kroner. Derudover vil regeringen drive de 150 pladser for 263 millioner kroner årligt, men den sum penge rækker snarere til 110 pladser, betoner Bent Hansen.

- Det nytter ikke noget at etablere discounttilbud til nogle af de allermest syge patienter i landet. Det ser flot ud på overfladen, men lader patienter og personale i stikken. Den er vi ikke med på. Der skal være penge til at etablere de specialiserede psykiatriske afdelinger, og der skal være penge nok til at drive dem bagefter, siger Bent Hansen.

Næste forhandlingsmøde er torsdag den 1. juni 2017 i Finansministeriet.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere