Gå til indhold

Nye grunddata skal hjælpe med at forudsige konsekvenser af oversvømmelser

Nye digitale kort kan være med til at forhindre skader ved fremtidige oversvømmelser og vandstigninger. "De nye digitale grunddata om vand og klima er et eksempel på, hvordan man kan opnå et rigtig godt resultat, når alle kræfter bringes sammen", siger Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Omkring årsskiftet oplevede danskerne hele to stormfloder inden for kort tid. Stormfloderne havde konsekvenser for mange husejere i særligt de sydlige dele af landet og langs Roskilde Fjord.

I samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og KL lancerer Danske Regioner nu digitale kort, der kan være med til at forhindre skader ved fremtidige oversvømmelser og vandstigninger. De nye digitale kort kan blandt andet bruges af beredskabet til at beregne, hvor vandet flyder hen i tilfælde af oversvømmelse. De kan også forbedre planlægning af klimarobuste byggeprojekter og skabe overblik over spredning af vandbåren forurening på terræn.

De nye hydrologiske modeller og de tilhørende digitale kort er resultatet af et godt samarbejde mellem både styrelser, KL og Danske Regioner, hvilket Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, er meget tilfreds med:

- De nye digitale grunddata om vand og klima er et eksempel på, hvordan man kan opnå et rigtig godt resultat, når alle kræfter bringes sammen, siger Jens Stenbækformand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Regionerne spiller en aktiv rolle

Samarbejdet mellem regionale og kommunale kræfter om de nye digitale kort stopper ikke ved lanceringen af disse klima- og vandløbskort kombineret med højdemodellen over Danmark. Regionerne spiller nemlig en aktiv rolle i flere initiativer, der har et særligt fokus på klimaet.

Region Midtjylland er initiativtager til projektet Coast to Coast Climate Challenge, der i samarbejde med 30 andre aktører – herunder de midtjyske kommuner – arbejder for at skabe en klimarobust region. De nye kort og højdemodellen vil kunne hjælpe i flere af initiativets kommende projekter.

Ligeledes er Region Hovedstaden med til at understøtte og finansiere initiativet KLIKOVAND, der samler aktører på tværs af kommunegrænser i regionen og hjælper med proces- og projektunderstøttelse på klimatilpasningsområdet.

Digitale data er nu tilgængelige for alle

Den nye digitale højdemodel og de tilhørende kort er frit tilgængelig for alle. Det betyder, at også private aktører med interesse i strømningsveje, oversvømmelser, vandløb og klimatilpasning har fri adgang til de mange data. De nye digitale data er en stor hjælp, der kan være med til at nedbryde barrierer for virksomheder, der gerne vil beskæftige sig med området. Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, er glad for den frie tilgængelighed af grunddata:

- De nye digitale data er endnu et bevis på, at regionerne arbejder benhårdt for at skabe de bedst mulige betingelser for private aktører, som kan være med til at sætte skub i væksten og skabe arbejdspladser.

Læs mere:

Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Morten Sørensen, chefkonsulent
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M: 2222 2154
E: mso@regioner.dk

Johan Sunekær Nielsen
Kommunikation
M: 27627723
E: jsn@regioner.dk

relaterede nyheder

læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere