Gå til indhold

Nye grunddata skal hjælpe med at forudsige konsekvenser af oversvømmelser

Nye digitale kort kan være med til at forhindre skader ved fremtidige oversvømmelser og vandstigninger. "De nye digitale grunddata om vand og klima er et eksempel på, hvordan man kan opnå et rigtig godt resultat, når alle kræfter bringes sammen", siger Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Omkring årsskiftet oplevede danskerne hele to stormfloder inden for kort tid. Stormfloderne havde konsekvenser for mange husejere i særligt de sydlige dele af landet og langs Roskilde Fjord.

I samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og KL lancerer Danske Regioner nu digitale kort, der kan være med til at forhindre skader ved fremtidige oversvømmelser og vandstigninger. De nye digitale kort kan blandt andet bruges af beredskabet til at beregne, hvor vandet flyder hen i tilfælde af oversvømmelse. De kan også forbedre planlægning af klimarobuste byggeprojekter og skabe overblik over spredning af vandbåren forurening på terræn.

De nye hydrologiske modeller og de tilhørende digitale kort er resultatet af et godt samarbejde mellem både styrelser, KL og Danske Regioner, hvilket Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, er meget tilfreds med:

- De nye digitale grunddata om vand og klima er et eksempel på, hvordan man kan opnå et rigtig godt resultat, når alle kræfter bringes sammen, siger Jens Stenbækformand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Regionerne spiller en aktiv rolle

Samarbejdet mellem regionale og kommunale kræfter om de nye digitale kort stopper ikke ved lanceringen af disse klima- og vandløbskort kombineret med højdemodellen over Danmark. Regionerne spiller nemlig en aktiv rolle i flere initiativer, der har et særligt fokus på klimaet.

Region Midtjylland er initiativtager til projektet Coast to Coast Climate Challenge, der i samarbejde med 30 andre aktører – herunder de midtjyske kommuner – arbejder for at skabe en klimarobust region. De nye kort og højdemodellen vil kunne hjælpe i flere af initiativets kommende projekter.

Ligeledes er Region Hovedstaden med til at understøtte og finansiere initiativet KLIKOVAND, der samler aktører på tværs af kommunegrænser i regionen og hjælper med proces- og projektunderstøttelse på klimatilpasningsområdet.

Digitale data er nu tilgængelige for alle

Den nye digitale højdemodel og de tilhørende kort er frit tilgængelig for alle. Det betyder, at også private aktører med interesse i strømningsveje, oversvømmelser, vandløb og klimatilpasning har fri adgang til de mange data. De nye digitale data er en stor hjælp, der kan være med til at nedbryde barrierer for virksomheder, der gerne vil beskæftige sig med området. Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, er glad for den frie tilgængelighed af grunddata:

- De nye digitale data er endnu et bevis på, at regionerne arbejder benhårdt for at skabe de bedst mulige betingelser for private aktører, som kan være med til at sætte skub i væksten og skabe arbejdspladser.

Læs mere:

Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Morten Sørensen, chefkonsulent
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M: 2222 2154
E: mso@regioner.dk

Johan Sunekær Nielsen
Kommunikation
M: 27627723
E: jsn@regioner.dk

relaterede nyheder

læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere

Debatindlæg: Nytårsønske fra regionerne: Den grønne omstilling skal tænkes endnu større

Et nyt år er også en ny begyndelse. Danmark har fået en ny regering, som efter en lang valgkamp og regeringsdannelse har sat kursen for sit virke med et omfattende program – også når det gælder den grønne omstilling.

Læs mere

Danske Regioner: Bøvlet særregel spænder ben for solceller på hospitalstagene

Det offentlige skal gå forrest og møde energikrisen med et hav af solceller på toppen af sygehuse og administrationsbygninger. Men det sker ikke under de nuværende regler. Derfor skal barriererne ryddes af vejen, mener Mads Duedahl (V), formand for Klima- og miljøudvalget i Danske Regioner.

Læs mere