Gå til indhold

20 millioner fra Regionernes Medicinpulje til uafhængige forsøg

For fjerde år i træk uddeler Regionernes Medicinpulje penge til uafhængige forsøg. "Der er brug for uvildige forsøg fx for at finde ud af, om patienter måske hjælpes lige så godt eller bedre med færre eller mindre doser medicin", siger Danske Regioners formand, Bent Hansen.

Både patienterne og sundhedsvæsenet kan have stor gavn af uafhængige lægemiddelforsøg, og derfor tager regionerne nu igen imod ansøgninger til Regionernes Medicinpulje.

-Med årets pulje på 20 millioner kronerkroner støtter vi nye og mere effektive måder, som medicin kan bruges på til gavn for patienterne, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Regionernes Medicinpulje skal - så godt som muligt - forsøge at opveje, at lægemiddelindustrien hvert år bruger milliarder af kroner på medicinforsøg.
-Der er brug for uvildige forsøg fx for at finde ud af, om patienter måske hjælpes lige så godt eller bedre med færre eller mindre doser medicin, tilføjer Bent Hansen.

Han håber igen i år på et stærkt ansøgerfelt, fordi det er væsentligt at finde de forsøg, der er mest lovende i forhold til at opnå gevinster – både på patienternes og samfundsøkonomiens vegne. Grundlaget for en pæn bunke ansøgninger er dog til stede, for der kan søges inden for alle medicinske områder i år. Det er ikke på forhånd fastlagt, hvor mange projekter, der vil opnå støtte fra Regionernes Medicinpulje.

-Mange klinikere undrer sig måske jævnligt over, om dén medicin, de ordinerer, virker godt nok eller kunne bruges i andre doser eller kombinationer. Men vi skal have dokumentation, hvis vi skal ændre metoder, for patienterne kræver naturligvis, at de får den bedst mulige behandling med færrest mulige bivirkninger. Derfor skal en ny måde at gribe tingene an på selvfølgelig være fuldstændig gennemprøvet, og det lægger vi derfor også op til, siger Bent Hansen.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017, og svarene på ansøgningerne vil foreligge inden årets udgang.

I år skal ansøgninger til Regionernes Medicinpulje sendes elektronisk.

Læs mere:
Hent ansøgningsskema

Vejledning for ansøgere

Habilitetserklæring for ansøgere

Sidste år gik støtten til følgende projekter

Kriterier for ansøgninger

I Regionernes medicinpulje er fokus på at alle regioner deltager i hvert projekt, og at forsøgene falder inden for følgende kategorier:

 

1. Uafhængige kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med standardbehandling (effekt eller sikkerhed), eller forsøg hvor ældre præparater anvendes i nye kombinationer og på nye måder.

2. Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling.

3. Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves (fx lavere dosis, støre interval mellem dosering, kortere behandlingsvarighed)

4. Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de kliniske afprøvninger (fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge)

5. Uafhængige forsøg, hvor det undersøges om de anprisninger, som virksomhederne lover (effekt og bivirkninger) afprøves

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Emilie Engell Winther, konsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser

T:3529 8325
M:2917 0264
E:eew@regioner.dk


Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation

M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere