Gå til indhold

Mere turisme og nye rekorder

DEBAT: Dansk turisme rider på en vækstbølge, og resultatet er rekord på rekord. Men væksten risikerer at blive bremset af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Debatindlæg af Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, og Jens Zimmer Christensen, formand i HORESTA, bragt i Berlingske Business d. 17. marts 2017.

Dansk turisme rider på en vækstbølge og har trodset konjunkturernes blæst og storm siden 2008. Resultatet er rekord på rekord.

I 2015 kunne dansk turisme registrere 49,1 millioner overnatninger. Dette tal er allerede steget med 6,5 procent i 2016. Det er den næsthøjeste vækstrate for hele Nordeuropa. Og prognosen for 2017 forudser, at tallet igen vil stige.

Dansk turisme står nu for omsætning for 95 milliarder kroner og beskæftigelse til 115.000 personer, og vi ved allerede, at 2016 har overgået 2015. 

Regeringen har sat klare og ambitiøse mål for dansk turisme, og det glæder både HORESTA og Danske Regioner. Men klare mål kræver også, at regeringen følger op, så erhvervet og andre aktører får rammerne til at nå målet. Vi vil derfor gerne kridte turismebanen op for regeringen, så I ved, hvor boldene skal slås, når I vil skabe permanente private jobs nord for Padborg.

Globalt er der en forventning om en årlig vækst i turismen på fire procent frem mod 2030 og alt peger på, at den stærke vækst i Danmark også vil fortsætte i 2017 og frem.

Senest har Danmark fået en national turismestrategi, der har sat som mål at Danmark skal øge turisme-erhvervet med 45 milliarder kroner frem mod 2025, og det er et mål, vi glæder os over. Men hvis vi skal nå mållinjen i 2025 kræver det, at vi sætter tempoet op og vælger at investere i turismeerhvervet.

Kvalificerede og dedikerede medarbejdere

Væksten har medført akut mangel på arbejdskraft i hotel- og restaurationsbranchen. Det betyder, at man i 2015 forgæves forsøgte at rekruttere 1.500 medarbejdere - et tal der sidste år steg til 1.900. 13 procent af serviceerhvervene oplevede manglen på arbejdskraft som en begrænsning for deres erhverv. Det er en stigning på fem procentpoint på bare tre år. Danmark er derfor nødt til at handle.

Flere unge bør vælge en erhvervsuddannelse: For femten år siden valgte 31,7 procent af landets unge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. I dag er tallet kun 18,4 procent. Sammen med arbejdsmarkedsparter, erhvervsskoler og virksomheder har regionerne og HORESTA igangsat flere initiativer for at højne antallet af uddannede indenfor turismeerhvervet landet over.

Samtidig afholder vi sammen med andre aktører konkurrencen Skills, hvor studerende fra eksempelvis kokkefaget dyster mod hinanden. Det er en lektie, vi skal blive bedre til: Dyrk vores talenter.

Danske Regioner og HORESTA har derfor lagt særlig energi i at arbejde for aftaler om oprettelse af praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. Men det kræver også politisk vilje og flere investeringer i de unges erhvervs- og uddannelsesmuligheder i fag som turismeerhvervet, hvor der rent faktisk er en jobmæssig fremtid.

Investér i et eksporterhverv

Vi skal tiltrække investeringer i turismens fysiske rammer. Disse investeringer skaber rammerne for Danmarks iværksættere og forbedrer vores evne til at tiltrække turister og erhvervsgæster. Vi kan nå vores 2025-mål ved at prioritere TurismeDanmark på lige fod med det øvrige ErhvervsDanmark. Det vil bringe den nødvendige kvalitet i spil, som er helt afgørende, når vi skal indfri potentialet for 50.000 nye faglærte og ufaglærte jobs frem mod 2025.

Vi ser allerede nu gode eksempler på investeringer i turismen ved projekter som ”Inspiring Denmark” i Region Syddanmark, der arbejder målrettet for at tiltrække kongresser til Syddanmark. Eller i Region Midtjylland, hvor der er iværksat et treårigt program for at løfte regionens kulturturismes langsigtede forretningsgrundlag, som har allerede bidraget til rekordovernatningstal i Østjylland.

Når vi skuer uden for Danmarks grænser, kan vi konstatere, at offentlige og private investerer langt mere i turismeerhvervet. Fremtidens job er også inden for service- og oplevelseserhvervet. Danmark har et unikt turismepotentiale, som vi skal forstå at udvikle. Vi skal styrke det offentlig-private samarbejde, så vi med sikkerhed kan skabe arbejdspladser og en sikker fremtid for danske arbejdstagere.

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere