Gå til indhold

Rigtig retning i anbefalingerne fra vækstteam for life science

Regeringens vækstteam for life science har i dag offentliggjort 17 anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke sundhedsindustriens vækst. Meget peger i den rigtige retning, og Danske Regioner ser nu frem til at samarbejde med regeringen.

- Regionerne - og ikke mindst patienterne - har brug for, at der løbende udvikles nye, moderne løsninger til fremtidens sundhedsvæsen, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. 

- Derfor vil vi gerne bidrage til at understøtte en fortsat udvikling af den danske sundhedsindustri. Vi har fælles interesser i en stærk sundhedsforskning og nye produkter, der kan bidrage til en bedre og mere effektiv patientbehandling, tilføjer Bent Hansen.

Han peger på, at den patientnære kliniske forskning på regionernes hospitaler i høj grad er med til at drive sundhedsvæsenet fremad. Og der er brug for forskning i alle regioner, så der hurtigt udvikles nye behandlingstilbud i alle dele af landet.

Regionerne prioriterer forskning og dermed afprøvning af lægemidler og medicinsk udstyr.

- Vi vil gerne se på mulighederne for en forstærket indsats, hvis der skabes de nødvendige rammer for frikøb af personalet. Vi bakker også op om en fokuseret indsats på områder, hvor de stærke danske registerdata kan komme i spil. Derfor arbejder vi fx tæt sammen med regeringen om en national strategi for Personlig Medicin. Det område vil vi gerne være med til at prioritere forskningsmæssigt, da det både åbner mulighed for mere præcis behandling til patienter og har store erhvervsmæssige potentialer, lyder det fra formanden for Danske Regioner.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Teknologi kan løse manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Vil du også gerne vide, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre i de kommende år? Danmark skal have en teknologifond, der bryder med konventionerne og tager løsninger hele vejen, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI i Børsen.

Læs mere

Danmark har brug for en teknologifond

Danske Regioner foreslår sammen med Dansk Industri ’Teknologifonden for et Sundere Danmark’. Ny teknologi kan frigive tid hos sundhedspersonalet på hospitalerne og sikre en bedre behandling af patienterne, skriver Anders Kühnau i Berlingske Life Science & Sundhed.

Læs mere