Gå til indhold

Stadig brug for en løsning trods nej til udspil om nye bosteder til psykisk syge

"Problemet forsvinder ikke af sig selv. Heller ikke selv om det nuværende forslag om nye bosteder afvises på Christiansborg". Sådan siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. "Der er stadig er brug for en løsning, så ansatte, pårørende og beboere kan føle sig trygge".

- Vi tager regeringens beslutning til efterretning, men er parate til at arbejde videre, for at finde en løsning, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Baggrunden for udtalelsen er, at fungerende sundhedsminister Karen Ellemann netop har meddelt, at hun opgiver at fremsætte et lovforslag om en ny type specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Danske Regioner har ønsket den nye institutionsform for at skabe større tryghed for beboere og ansatte efter de senere års tragiske sager med vold og sågar drab på kommunale bosteder. Den nye type bosteder med nye beføjelser skulle bedre kunne rumme de voldelige og truende beboere.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann har da heller ikke helt opgivet tanken om en ny institutionstype, men kun det nuværende lovforslag. Hun vil derfor nu kontakte forligspartierne bag aftalen og invitere dem til møde om den videre proces.

- Og det er fornuftigt, for vi har stadig brug for en løsning, der kan skabe større tryghed, siger Bent Hansen og fortsætter:

- For os er det fortsat helt afgørende, at der findes en model, der samler de psykiatriske og sociale indsatser. Det skal ske for at undgå vold, yde behandling og hjælpe med misbrugsbehandling, som så alt sammen kan ske under samme tag. Beboerne kæmper jo ofte med flere slags problemer samtidig. Regionerne har kompetencer inden for alle tre felter, og stiller sig fortsat til rådighed for at levere en løsning, lyder det fra Bent Hansen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere


Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere