Stadig brug for en løsning trods nej til udspil om nye bosteder til psykisk syge

"Problemet forsvinder ikke af sig selv. Heller ikke selv om det nuværende forslag om nye bosteder afvises på Christiansborg". Sådan siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. "Der er stadig er brug for en løsning, så ansatte, pårørende og beboere kan føle sig trygge".

- Vi tager regeringens beslutning til efterretning, men er parate til at arbejde videre, for at finde en løsning, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Baggrunden for udtalelsen er, at fungerende sundhedsminister Karen Ellemann netop har meddelt, at hun opgiver at fremsætte et lovforslag om en ny type specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Danske Regioner har ønsket den nye institutionsform for at skabe større tryghed for beboere og ansatte efter de senere års tragiske sager med vold og sågar drab på kommunale bosteder. Den nye type bosteder med nye beføjelser skulle bedre kunne rumme de voldelige og truende beboere.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann har da heller ikke helt opgivet tanken om en ny institutionstype, men kun det nuværende lovforslag. Hun vil derfor nu kontakte forligspartierne bag aftalen og invitere dem til møde om den videre proces.

- Og det er fornuftigt, for vi har stadig brug for en løsning, der kan skabe større tryghed, siger Bent Hansen og fortsætter:

- For os er det fortsat helt afgørende, at der findes en model, der samler de psykiatriske og sociale indsatser. Det skal ske for at undgå vold, yde behandling og hjælpe med misbrugsbehandling, som så alt sammen kan ske under samme tag. Beboerne kæmper jo ofte med flere slags problemer samtidig. Regionerne har kompetencer inden for alle tre felter, og stiller sig fortsat til rådighed for at levere en løsning, lyder det fra Bent Hansen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere


Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Evaluering af socialområdet: Regionerne vil sætte fokus på mennesker med komplekse behov

Danske Regioner hilser regeringens kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde velkommen. – Vi er dybt optagede af, at de mange danskere med komplekse behov får det helt rigtige tilbud. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere