Gå til indhold

Stor tilfredshed blandt patienter og pårørende i psykiatrien

Den samlede tilfredshed med de psykiatriske tilbud i Danmark er høj. Det fremgår af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplever i Psykiatrien 2016 (LUP). "Resultaterne er flotte, og det viser, at der bliver arbejdet hårdt for at give patienterne den bedste behandling", siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Landets psykiatriske behandling fungerer godt. Blandt de indlagte patienter svarer 92 procent af de voksne samt 76 procent af børn og unge, at de har et positivt samlet indtryk af kontakten med psykiatrien.

Tilfredsheden blandt ambulante patienter er endnu højere. Her svarer 97 procent i voksenpsykiatrien samt 96 procent i børne- og ungdoms psykiatrien, at de har et ”virkelig godt” eller ”godt” samlet indtryk af psykiatrien. Det fremgår af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien 2016 (LUP Psykiatri), hvor knap 12.000 patienter og pårørende har deltaget.

Resultaterne glæder Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

- Jeg er glad for den generelt store tilfredshed hos både patienter, pårørende, voksne og børn, og jeg har noteret mig, at der er flere områder med fremgang i forhold til sidste år. Det er flot i en tid med stort pres på psykiatrien, siger Charlotte Fischer.

I forhold til sidste år er der fremgang i tallene blandt indlagte voksne patienter, hvor den samlede tilfredshed er steget fra 89 til 92 procent og hos ambulante børn og unge patienter, som har rykket sig fra 93 til 96 procent.

Respektfuldt og åbent personale

Personalet bedømmes også godt i undersøgelsen. Over 90 procent af børn og unge i ambulant behandling samt deres forældre oplever, at personalet behandler dem med respekt. Blandt de indlagte børn og unge er tilfredsheden lidt mindre, hvor tallet ligger på 83 procent. Det er ligeledes langt størstedelen af patienterne, som oplever at personalet skaber en situation, hvor de åbent kan tale om vanskeligheder og problemer. Henholdsvis 89 og 96 procent af de voksne indlagte og ambulante patienter svarer positivt i forhold til dette, mens det tilsvarende gør sig gældende for 90 procent af de ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Enkelte knaster

Undersøgelsen viser også, at der er udfordringer at tage fat på. Fra 2014 til 2016 er tilfredsheden blandt forældre til indlagte i børne- og ungdomspsykiatrien dalet fra 94 til 85 procent. Samtidig er der en tredjedel af de indlagte patienter i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien, der ikke føler sig klart informeret om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger.

- Resultaterne indgår løbende i regionernes kvalitetsarbejde, hvor vi systematiseret overvåger de områder, som kræver en særlig indsats. Derfor er det selvfølgelig vigtigt for os at tage fat på de udfordringer, der er om informationen til forældre om deres barns behandling. På den måde bruger vi undersøgelsen lokalt og regionalt, så tilfredsheden blandt patienter og pårørende kan blive endnu bedre. For det er slet ikke til diskussion, at den del skal blive bedre, siger Charlotte Fischer.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Josefina Hindenburg Krausing, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8391
M: 2917 0895
E: jkv@regioner.dk


Jacob Jensen, praktikant
Kommunikation
T: 3529 8339
E: jaj@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere