Udspil: 200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og i særlige botilbud

Danske Regioner er nu klar med et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien og 100 pladser på specialiserede socialpsykiatrisker bosteder. "Det haster med at sikre forholdene for både patienter og medarbejdere i psykiatrien", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Der er brug for en ny sammenhængende indsats med specialiserede behandlings- og botilbud for særligt sårbare psykisk syge borgere. Det skal give målgruppen sammenhængende forløb med fokus på bl.a. misbrugsbehandling og rehabilitering, og det skal sikre medarbejderne en tryg hverdag. Derfor lancerer Danske Regioner nu et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien samt 100-120 specialiserede socialpsykiatriske pladser i botilbud. Udspillet kommer, efter at regeringen har opgivet en tidligere plan på området.

- Vi har stadig et behov for en særlig indsats for at sikre både de ansatte og borgerne og give et samlet tilbud af høj faglig kvalitet. Vi foreslår derfor nu en model for en særlig gruppe af borgere, der både kan have problemer med misbrug og farlig udadreagerende adfærd, siger formand for Bent Hansen fra Danske Regioner.

Tæt samarbejde om hver enkelt patient

I kraft af de 100 særlige rehabiliteringspladser på psykiatriske afsnit kan patienterne stabiliseres, og deres misbrug kan komme under kontrol. Og når deres tilstand er stabil skal de, der har behov for det, kunne flytte til en ny type specialiseret botilbud med 100-120 nye pladser. For at sikre sammenhæng mellem de to nye tiltag, er det tanken, at der oprettes et team for hver enkelt patient, så medarbejdere fra psykiatrien samarbejder med personale på bostederne.

- Botilbuddene er tiltænkt dem, der har større behov for fx misbrugsbehandling og mere støtte end i de nuværende kommunale bosteder, hvor der har været problemer med overfald og sågar drab, som vi ser med stor alvor på, siger Bent Hansen.

Finansiering skal på plads

Danske Regioner søger nu – ud over de allerede afsatte satspuljemidler på 78 mio. kr. – en afklaring af økonomien bag projektet.

- Vi har et udækket finansieringsbehov til de nye psykiatriske pladser, der kræver kompetent og tilstrækkeligt med personale. Det må vi drøfte med regeringen. De specialiserede socialpsykiatriske pladser, som regionerne vil oprette, kan drives med fælles finansiering fra kommunerne inden for den ramme, som allerede er afsat til området. Det fungerer fint på andre særlige tilbud, og på den måde sikrer vi pladser til de beboere, der ikke kan rummes af de nuværende kommunale bosteder, lyder det fra Bent Hansen.

Læs mere:

Udspil: En sammenhængende indsats for særligt sårbare psykisk syge (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8198
M:2917 0933
E:tij@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Evaluering af socialområdet: Regionerne vil sætte fokus på mennesker med komplekse behov

Danske Regioner hilser regeringens kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde velkommen. – Vi er dybt optagede af, at de mange danskere med komplekse behov får det helt rigtige tilbud. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere