Gå til indhold

Udspil: 200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og i særlige botilbud

Danske Regioner er nu klar med et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien og 100 pladser på specialiserede socialpsykiatriske bosteder. "Det haster med at sikre forholdene for både patienter og medarbejdere i psykiatrien", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Der er brug for en ny sammenhængende indsats med specialiserede behandlings- og botilbud for særligt sårbare psykisk syge borgere. Det skal give målgruppen sammenhængende forløb med fokus på bl.a. misbrugsbehandling og rehabilitering, og det skal sikre medarbejderne en tryg hverdag. Derfor lancerer Danske Regioner nu et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien samt 100-120 specialiserede socialpsykiatriske pladser i botilbud. Udspillet kommer, efter at regeringen har opgivet en tidligere plan på området.

- Vi har stadig et behov for en særlig indsats for at sikre både de ansatte og borgerne og give et samlet tilbud af høj faglig kvalitet. Vi foreslår derfor nu en model for en særlig gruppe af borgere, der både kan have problemer med misbrug og farlig udadreagerende adfærd, siger formand for Bent Hansen fra Danske Regioner.

Tæt samarbejde om hver enkelt patient

I kraft af de 100 særlige rehabiliteringspladser på psykiatriske afsnit kan patienterne stabiliseres, og deres misbrug kan komme under kontrol. Og når deres tilstand er stabil skal de, der har behov for det, kunne flytte til en ny type specialiseret botilbud med 100-120 nye pladser. For at sikre sammenhæng mellem de to nye tiltag, er det tanken, at der oprettes et team for hver enkelt patient, så medarbejdere fra psykiatrien samarbejder med personale på bostederne.

- Botilbuddene er tiltænkt dem, der har større behov for fx misbrugsbehandling og mere støtte end i de nuværende kommunale bosteder, hvor der har været problemer med overfald og sågar drab, som vi ser med stor alvor på, siger Bent Hansen.

Finansiering skal på plads

Danske Regioner søger nu – ud over de allerede afsatte satspuljemidler på 78 mio. kr. – en afklaring af økonomien bag projektet.

- Vi har et udækket finansieringsbehov til de nye psykiatriske pladser, der kræver kompetent og tilstrækkeligt med personale. Det må vi drøfte med regeringen. De specialiserede socialpsykiatriske pladser, som regionerne vil oprette, kan drives med fælles finansiering fra kommunerne inden for den ramme, som allerede er afsat til området. Det fungerer fint på andre særlige tilbud, og på den måde sikrer vi pladser til de beboere, der ikke kan rummes af de nuværende kommunale bosteder, lyder det fra Bent Hansen.

Læs mere:

Udspil: En sammenhængende indsats for særligt sårbare psykisk syge (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8198
M:2917 0933
E:tij@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere