Kræftpakker er tilbage på sporet

Knap 9 ud af 10 kræftpatienter kommer igennem deres kræftpakkeforløb til tiden, viser nye tal. Dermed er kræftpakkerne tilbage på sporet efter et udsving tidligere på året. Regionerne er trukket i arbejdstøjet og har handlet på en kritisk udvikling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

84 procent af landets kræftpatienter gennemførte i 3. kvartal 2017 deres kræftpakkeforløb til tiden. Det viser en ny opgørelse over såkaldte standardforløbstider for de kræftpakker, som alle danskere med mistanke om kræft skal igennem. Tallene er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

Kræftpakkerne træder i kraft, så snart der er en mistanke om kræft. Kræftpakkerne er skræddersyet til de enkelte kræfttyper og beskriver forløbet med undersøgelser og hjælp. Pakkeforløbene varer typisk omkring 20 dage, indtil der er stillet en diagnose, og patienten enten skal i behandling eller kan erklæres rask.

Flaskehalsproblemer med prøver

Da opgørelserne begyndte for knap fem år siden, kom 72 procent af patienterne igennem kræftpakkeforløbene til tiden. Siden 2015 er 82-85 procent af patienterne kommet igennem til tiden – hvert eneste kvartal. Men i 2. kvartal i år raslede det ned til 77 procent på grund af flere årsager:

For lidt ambulatorie-kapacitet, mangel på kræftlæger, meget syge patienter med flere sygdomme, ønske hos flere patienter om mere betænkningstid og forlænget ventetid på prøvesvar.

- Enhver ved, at hurtig undersøgelse og behandling er afgørende, når det handler om en så alvorlig sygdom som kræft. Derfor skal patienterne udredes til tiden, uanset de hindringer der kan være. Alle fem regioner har reageret hurtigt på den negative udvikling, vi så sidste kvartal, og det glæder jeg mig over på patienternes vegne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Tiltag i alle regioner

Efter udsvinget i 2. kvartal har de fem regioner blandt andet sat følgende i gang:

• Region Nordjylland har afsat fem mio. kroner ekstra til kræftindsatsen, og regionen efteruddanner nu kirurger til mammakirurger (brystkirurgi). For lungekræft er der etableret 15 ekstra forundersøgelser om ugen.

• Region Hovedstaden har i år afsat 50 mio. kroner, så hospitalerne kan nedbringe ventetider for kræftpatienter, og de kommende år 35 mio. kroner årligt. En stor del af beløbet skal bruges til at sænke ventetiden for patienter med nogle af de mest aggressive kræftsygdomme.

• Region Midtjylland har styrket kapaciteten på brystkræftområdet, har nedsat en task force, der følger udredningstiderne tæt, og er i gang med at forbedre kapaciteten i patologien, som modtager og behandler kræftprøver.

• Region Syddanmark har øget kapaciteten inden for robotkirurgi for de urologiske kræftformer, og man undersøger, om lungekræftforløbene kan forbedres.

• Region Sjælland styrker arbejdet med at rekruttere speciallæger til brystkræftområdet og øger de lægefaglige ressourcer på forskellig vis.

Regionerne arbejder mere sammen

Desuden har regionerne i november indgået en aftale, der skal sørge for bedre samarbejde mellem regioner og kræftafdelinger. Aftalen handler både om højtspecialiseret behandling og om, hvordan regionerne samarbejder, hvis en eller flere regioner har kapacitetsproblemer på kræftområdet.

- Vi har de seneste år specialiseret kræftindsatsen mere og mere, så vi tilbyder patienterne den bedst mulige hjælp. Det betyder også, at en del behandling kun foretages få steder i landet, og derfor skal vi være hamrende gode til at samarbejde på tværs af regioner og kræftafdelinger. Det gør vi vores bedste for med den nye samarbejdsaftale, så vi udnytter hospitalernes kapacitet på tværs af landet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere:

Gennemførelse af kræftpakkeforløb, 3. kvartal 2017 (link til Sundhedsdatastyrelsen)
Aftale: Styrket samarbejde mellem regionerne på kræftområdet

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8151
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regioner vil undersøge årsager til fald i opfyldelse af kræftpakker

- Det er ikke i orden. Ved mistanke om kræft skal borgere hurtigt udredes, og syge skal sættes i behandling. Vi vil derfor hurtigt rette op på dårlige resultater fra 2. kvartal, så vi kan fortsætte den positive udvikling fra de senere år, lyder det fra formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Læs mere

Lovbestemt hurtig kræftbehandling står fast

Når der er mistanke om kræft, skal patienten undersøges inden for to uger, og efter patienten har takket ja til behandling, må der maksimalt gå to uger, til behandlingen går i gang. Sådan lyder loven, og det skal der ikke ændres på, siger formand Bent Hansen på vegne af Danske Regioners bestyrelse.

Læs mere

Alle kræftpatienter skal behandles til tiden

Kræftpatienter har ret til operation eller anden behandling inden for 14 dage, når deres sygdom er udredt, men det sker ikke altid. Der skal strammes op, og regionerne skal være bedre til at sende patienter på tværs af regionsgrænser, så patienten altid får hurtig hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Flere danskere overlever kræft

Nye tal om kræftoverlevelsen i Danmark viser, at de sidste 10 års positive udvikling i kræftoverlevelsen fortsætter, så stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom. 81 procent af kvinder og 79 procent af mænd er i dag i live et år efter, de har fået deres diagnose.
- Den gode udvikling viser, at det vi gør virker. Vi vil fremover have endnu mere fokus på at målrette medicin og behandling mod den enkelte patient, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

Læs mere