Gå til indhold

Kræftpakker er tilbage på sporet

Knap 9 ud af 10 kræftpatienter kommer igennem deres kræftpakkeforløb til tiden, viser nye tal. Dermed er kræftpakkerne tilbage på sporet efter et udsving tidligere på året. Regionerne er trukket i arbejdstøjet og har handlet på en kritisk udvikling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

84 procent af landets kræftpatienter gennemførte i 3. kvartal 2017 deres kræftpakkeforløb til tiden. Det viser en ny opgørelse over såkaldte standardforløbstider for de kræftpakker, som alle danskere med mistanke om kræft skal igennem. Tallene er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

Kræftpakkerne træder i kraft, så snart der er en mistanke om kræft. Kræftpakkerne er skræddersyet til de enkelte kræfttyper og beskriver forløbet med undersøgelser og hjælp. Pakkeforløbene varer typisk omkring 20 dage, indtil der er stillet en diagnose, og patienten enten skal i behandling eller kan erklæres rask.

Flaskehalsproblemer med prøver

Da opgørelserne begyndte for knap fem år siden, kom 72 procent af patienterne igennem kræftpakkeforløbene til tiden. Siden 2015 er 82-85 procent af patienterne kommet igennem til tiden – hvert eneste kvartal. Men i 2. kvartal i år raslede det ned til 77 procent på grund af flere årsager:

For lidt ambulatorie-kapacitet, mangel på kræftlæger, meget syge patienter med flere sygdomme, ønske hos flere patienter om mere betænkningstid og forlænget ventetid på prøvesvar.

- Enhver ved, at hurtig undersøgelse og behandling er afgørende, når det handler om en så alvorlig sygdom som kræft. Derfor skal patienterne udredes til tiden, uanset de hindringer der kan være. Alle fem regioner har reageret hurtigt på den negative udvikling, vi så sidste kvartal, og det glæder jeg mig over på patienternes vegne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Tiltag i alle regioner

Efter udsvinget i 2. kvartal har de fem regioner blandt andet sat følgende i gang:

• Region Nordjylland har afsat fem mio. kroner ekstra til kræftindsatsen, og regionen efteruddanner nu kirurger til mammakirurger (brystkirurgi). For lungekræft er der etableret 15 ekstra forundersøgelser om ugen.

• Region Hovedstaden har i år afsat 50 mio. kroner, så hospitalerne kan nedbringe ventetider for kræftpatienter, og de kommende år 35 mio. kroner årligt. En stor del af beløbet skal bruges til at sænke ventetiden for patienter med nogle af de mest aggressive kræftsygdomme.

• Region Midtjylland har styrket kapaciteten på brystkræftområdet, har nedsat en task force, der følger udredningstiderne tæt, og er i gang med at forbedre kapaciteten i patologien, som modtager og behandler kræftprøver.

• Region Syddanmark har øget kapaciteten inden for robotkirurgi for de urologiske kræftformer, og man undersøger, om lungekræftforløbene kan forbedres.

• Region Sjælland styrker arbejdet med at rekruttere speciallæger til brystkræftområdet og øger de lægefaglige ressourcer på forskellig vis.

Regionerne arbejder mere sammen

Desuden har regionerne i november indgået en aftale, der skal sørge for bedre samarbejde mellem regioner og kræftafdelinger. Aftalen handler både om højtspecialiseret behandling og om, hvordan regionerne samarbejder, hvis en eller flere regioner har kapacitetsproblemer på kræftområdet.

- Vi har de seneste år specialiseret kræftindsatsen mere og mere, så vi tilbyder patienterne den bedst mulige hjælp. Det betyder også, at en del behandling kun foretages få steder i landet, og derfor skal vi være hamrende gode til at samarbejde på tværs af regioner og kræftafdelinger. Det gør vi vores bedste for med den nye samarbejdsaftale, så vi udnytter hospitalernes kapacitet på tværs af landet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere:

Gennemførelse af kræftpakkeforløb, 3. kvartal 2017 (link til Sundhedsdatastyrelsen)
Aftale: Styrket samarbejde mellem regionerne på kræftområdet

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8151
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder