Regionerne er allerede langt med skræddersyet diabetesbehandling og forebyggelse

Det er godt, at regeringen nu lancerer en plan for diabetespatienter, og regionerne er allerede godt i gang med samarbejde med kommuner og praktiserende læger om at sikre en skræddersyet indsats til de mange borgere med diabetes.

Over 40 danskere får hver eneste dag konstateret diabetes. Derfor er Danske Regioner også glade for, at regeringen sætter fokus på patientgruppen med en national handlingsplan.

- Det er positivt, at regeringen nu lancerer en plan for diabetespatienter med fokus på skræddersyede indsatser. Det er der behov for. Regionerne er derfor glade for, at ministeren støtter det arbejde, som regionerne sammen med kommuner og praktiserende læger er godt i gang med – nemlig at skabe behandling, der er tilpasset hver enkelt patient. En skræddersyet behandling skal passe bedst muligt til den enkeltes livssituation og behov, siger Bent Hansen.

Om den enkelte er i risiko for at forværre sin diabetes med slemme fodsår eller nedsat syn, eller om den enkelte er i risiko for at udvikle flere kroniske sygdomme er meget forskelligt - nogle borgere kan næsten uden hjælp selv kontrollere og regulere deres blodsukker og leve en forholdsvis normal hverdag, mens andre har brug for en tæt tilknytning til sundhedsvæsenet for at undgå forværringer.

Derfor, mener Danske Regioner, at sundhedsvæsenet netop skal indrette sig efter den enkelte patient - og ikke omvendt.

Forebyggelse er bedre end behandling

Regeringens nationale handlingsplan kunne have været mere ambitiøs, vurderer Danske Regioner. Omtrent 90 procent af diabetespatienterne er diagnosticeret med Type 2-diabetes. Og det kan forebygges.

- Det er opsigtsvækkende, at der ikke er mere fokus på forebyggelse og generel folkesundhed i planen. Hvis en diabetesindsats virkelig skal rykke noget, så skal der sættes tidligere ind, så vi forebygger, at diabetes overhovedet opstår. Det er både en klog investering, og det vil komme den enkelte til gavn, siger Bent Hansen.

Danske Regioner offentliggjorde i foråret flere bud på, hvordan et presset sundhedsvæsen bedst imødekommer udfordringen med et stigende antal mennesker, der lider af diabetes eller en eller flere andre kroniske sygdomme. Blandt andet foreslog regionerne, i udspillet SUNDHED FOR ALLE, at sundhedsvæsenet samlet skal blive langt bedre til at samarbejde om fælles, forpligtende mål for danskernes sundhed, og at sundhedsvæsenet skal invitere andre relevante parter i nye partnerskaber, som fremmer sundhed.

Et nationalt netværk

Med den nye handlingsplan lægges der op til at etablere en såkaldt vidensbro på tværs af relevante parter. Danske Regioner har allerede taget initiativ til at etablere et nationalt netværk på diabetesområdet, som ser dagens lys i 2018. Det nationale netværk skal styrke forebyggelse, forskning og samarbejde.

Netværket kommer til at samle trådene fra de fem nye Steno Diabetescentre i hver region. De fem centre er et samarbejde mellem regionerne og Novo Nordisk Fonden, som med mere end syv milliarder kroner skal forbedre indsatsen på diabetesområdet.

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Regionernes sektorfri forebyggelses-laboratorium bringer partnere sammen

Regionerne ønsker en styrket og fælles forebyggelsesindsats, så vi kan sikre, at de kommende generationer kan leve et sundt og godt liv så længe som muligt. Et af de gode eksempler på et samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet er regionernes sektorfri forebyggelseslaboratorium. Det skriver Karin Friis Bach i et debatindlæg.

Læs mere

Nytårshilsen fra Stephanie Lose

Vi vil fortsætte vores kamp for at forandre, forbedre og udvikle det danske sundhedsvæsen og skabe mere regional udvikling, lyder det i nytårshilsnen fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere