Gå til indhold

Regionerne er allerede langt med skræddersyet diabetesbehandling og forebyggelse

Det er godt, at regeringen nu lancerer en plan for diabetespatienter, og regionerne er allerede godt i gang med samarbejde med kommuner og praktiserende læger om at sikre en skræddersyet indsats til de mange borgere med diabetes.

Over 40 danskere får hver eneste dag konstateret diabetes. Derfor er Danske Regioner også glade for, at regeringen sætter fokus på patientgruppen med en national handlingsplan.

- Det er positivt, at regeringen nu lancerer en plan for diabetespatienter med fokus på skræddersyede indsatser. Det er der behov for. Regionerne er derfor glade for, at ministeren støtter det arbejde, som regionerne sammen med kommuner og praktiserende læger er godt i gang med – nemlig at skabe behandling, der er tilpasset hver enkelt patient. En skræddersyet behandling skal passe bedst muligt til den enkeltes livssituation og behov, siger Bent Hansen.

Om den enkelte er i risiko for at forværre sin diabetes med slemme fodsår eller nedsat syn, eller om den enkelte er i risiko for at udvikle flere kroniske sygdomme er meget forskelligt - nogle borgere kan næsten uden hjælp selv kontrollere og regulere deres blodsukker og leve en forholdsvis normal hverdag, mens andre har brug for en tæt tilknytning til sundhedsvæsenet for at undgå forværringer.

Derfor, mener Danske Regioner, at sundhedsvæsenet netop skal indrette sig efter den enkelte patient - og ikke omvendt.

Forebyggelse er bedre end behandling

Regeringens nationale handlingsplan kunne have været mere ambitiøs, vurderer Danske Regioner. Omtrent 90 procent af diabetespatienterne er diagnosticeret med Type 2-diabetes. Og det kan forebygges.

- Det er opsigtsvækkende, at der ikke er mere fokus på forebyggelse og generel folkesundhed i planen. Hvis en diabetesindsats virkelig skal rykke noget, så skal der sættes tidligere ind, så vi forebygger, at diabetes overhovedet opstår. Det er både en klog investering, og det vil komme den enkelte til gavn, siger Bent Hansen.

Danske Regioner offentliggjorde i foråret flere bud på, hvordan et presset sundhedsvæsen bedst imødekommer udfordringen med et stigende antal mennesker, der lider af diabetes eller en eller flere andre kroniske sygdomme. Blandt andet foreslog regionerne, i udspillet SUNDHED FOR ALLE, at sundhedsvæsenet samlet skal blive langt bedre til at samarbejde om fælles, forpligtende mål for danskernes sundhed, og at sundhedsvæsenet skal invitere andre relevante parter i nye partnerskaber, som fremmer sundhed.

Et nationalt netværk

Med den nye handlingsplan lægges der op til at etablere en såkaldt vidensbro på tværs af relevante parter. Danske Regioner har allerede taget initiativ til at etablere et nationalt netværk på diabetesområdet, som ser dagens lys i 2018. Det nationale netværk skal styrke forebyggelse, forskning og samarbejde.

Netværket kommer til at samle trådene fra de fem nye Steno Diabetescentre i hver region. De fem centre er et samarbejde mellem regionerne og Novo Nordisk Fonden, som med mere end syv milliarder kroner skal forbedre indsatsen på diabetesområdet.

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen er en god investering

Sygdom og dårlig trivsel har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Vi kan derfor alle nyde godt af udbyttet af investeringerne i sundhed, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien, Claus Hovgaard, formand for Sundhed Danmark, Henrik Christensen, formand for DiaLab og Freddy Lykke, formand for Udvalget for sundheds-it, IT-branchen.

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere