Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Siden 2012 er antallet af genindlæggelser i børn- og ungepsykiatrien steget år for år, men udviklingen vendte i 2016. Børn og unge bliver dermed ikke længere lige så hyppigt indlagt igen måneden efter, at de er blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling.

I 2015 var der 524 genindlæggelser, hvilket faldt til 403 sidste år. Et fald på 23 procent. Det samlede antal børn og unge, der blev indlagt sidste år, faldt også, dog kun med 5 procent. Det fremgår af Danske Regioners nye opgørelse ’Benchmarking af psykiatrien 2016’, som offentliggøres i dag.

- Udviklingen er vendt. Det er tilfredsstillende, at sårbare børn og unge undgår alvorlige tilbagefald og genindlæggelser, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, og tilføjer om den positive udvikling:

- Vi har flere udgående teams, der møder børnene og deres pårørende i deres nærmiljø, og som støtter og griber udfordringerne, før de tårner sig op.

 

Behov for faste bevillinger

Den håndholdte indsats i børnenes nærmiljø skyldes i høj grad satspuljemidler, som er bevilget direkte til indsatsen. Men midlerne til udgående teams i børn- og ungepsykiatrien er ofte midlertidige og udløber i 2018.

- Det er trist, for hvis vi fortsat vil sikre børnene gode sammenhængende forløb med færre hospitalsophold langt væk fra deres familie og dagligdag, så bør midlerne fra Christiansborg fortsætte, siger Charlotte Fischer.

Sidste år var 148.544 danskere (børn, unge og voksne) i psykiatrisk behandling, hvilket er 240 flere end året før. Udgiften per patient steg i 2016 en anelse efter flere års fald. Prisen var 61.988 kroner per voksen og 44.217 kroner per barn eller ung. Samlet set var der sidste år færre psykiatriske indlæggelser end året før.

Mens børn og unge genindlægges sjældnere, genindlægges voksne oftere. I 2015 var der 9902 genindlæggelser, hvilket steg til 10.380 i 2016.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 35298212
M: 29170902
E: mla@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 51511818 
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere