Gå til indhold

Lægen og speciallægen rykker nærmere patienten

Det nære sundhedsvæsen tæt på danskerne skal fungere bedre. Behandlinger og kontroller skal være mere smidige, og de mange gode løsninger, der findes, skal bredes ud. Det er afgørende, at det lægelige ansvar ligger på hospitaler og i almen praksis, skriver formændene for Danske Regioner og Lægeforeningen.

Debatindlæg af Bent Hansen, formand for Danske Regioner, og Andreas Rudkøbing, formand i Lægeforeningen, bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. oktober 2017.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal styrkes. Vi skal i de kommende år blive bedre til at gribe patienterne og sikre, at de får de rigtige tilbud, når de forlader hospitalerne.

Det er der flere grunde til: Hospitalerne bliver stadig mere specialiserede, og sundhedsvæsenet skal være klar til at tage imod store årgange af ældre, som ofte lider af flere sygdomme og samtidig har en klar forventning om at have adgang til de nye og bedste behandlinger. Derfor skal de praktiserende læger og speciallæger på sigt kunne hjælpe endnu flere patienter. Det er godt for borgerne, og det er helt nødvendigt, fordi hospitalerne får rigeligt at gøre med det stigende antal patienter, som har brug for en specialiseret indsats.

I løbet af efteråret præsenterer sundhedsministeren sandsynligvis regeringens plan for, hvordan vi skaber et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det ser vi frem til, og fra lægestanden og regionerne er vi i høj grad klar til at bidrage.

Mere behandling i eget hjem

Den nye overenskomstaftale for landets praktiserende læger er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Aftalen støber det nødvendige fundament for udviklingen af et stærkt, nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Et vigtigt element er, at praktiserende læger skal spille en større rolle i behandlingen af kol- og diabetespatienter. Sammen med praktiserende speciallæger, kommunale sundhedstilbud og udgående teams fra hospitalerne tegner der sig nye muligheder for at kombinere de sundhedsfaglige kompetencer på måder, som er skræddersyet til patienternes fremtidige behov. Præcis ligesom det giver god mening at behandle flere patienter i eget hjem - når det kan lade sig gøre, og når patienten ønsker det.

Det er klart, at de smidigere måder at arbejde på også stiller store krav til organiseringen af sundhedspersonalet. Der er i høj grad brug for en indsats på tværs af hospital, praktiserende læge og kommunalt sundhedstilbud. Den rette vej er et endnu tættere samarbejde mellem kommuner og regioner. Der er gode eksempler i alle dele af landet på velfungerende fællesløsninger, men tempoet skal op. Det kræver, at kommuner og regioner får bedre rammer for at dele økonomi og personale, når der er behov for at arbejde tæt sammen til gavn for borgerne.

Tydeligt lægeansvar

Det er samtidig afgørende, at der aldrig er tvivl om, hvor det lægelige ansvar for behandlingen ligger. En klar arbejdsdeling skal definere, om det er patientens egen læge, en praktiserende speciallæge eller en behandlende læge på hospitalet, som har det lægelige ansvar for patienten. Hvis ikke det er tydeligt for alle - herunder ikke mindst for patienten og de pårørende - stiger risikoen for, at patienten falder ned mellem stolene og ikke får den nødvendige hjælp.

Derfor vil vi advare mod at sprede ansvaret, så eksempelvis kommunalt ansatte læger kan få det lægelige ansvar for behandlingen af de mange kommende patienter. Vi ser en klar værdi i at holde den lægelige ekspertise samlet i regionalt regi. Der er brug for enkelhed og overskuelighed her, ikke flere siloer. Det er samtidig klart, at kommunerne skal have nem adgang til at få bistand fra hospitalet, den praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge. Det stiller krav til hospitalerne om at tænke kommunerne med ind i det samlede behandlingsforløb og stille de nødvendige udadvendte funktioner til rådighed.

Vi skal skabe tydelige forbedringer. Vi skal skabe bedre sammenhæng i det nære sundhedsvæsen tæt på danskerne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere