Gå til indhold

Regioner frygter millioner i udgift til erstatninger, regionerne ikke har ansvar for

Et forslag fra Folketinget om nye regler for patienterstatninger er på vej. Men det skyder langt over målet, mener Danske Regioner. Forslaget indebærer bl.a., at skatteborgerne skal betale erstatninger for fejl begået i det private erhvervsliv.

Regionerne risikerer fremover at skulle betale erstatninger for fejlbehandlinger, som regionerne og deres ansatte ikke har begået. Skader forvoldt af fx en fysioterapeut eller en læge ansat i en fodboldklub eller en stor virksomhed, der tilbyder sundhedsmæssige ydelser til personalet.

- En læge ansat af en privat virksomhed bør selvfølgelig dækkes ind af en privattegnet forsikring. Jeg forstår slet ikke, at regionerne skal tage ansvaret for fejl, som ikke er begået af regionerne egne ansatte, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

-Erstatninger for skader begået i privat regi bør ikke betales af regionerne og dermed af skatteborgerne. Erstatningerne kan blive voldsomt store: En fejlbehandlet fodboldspiller eller ingeniør, der mister førligheden, kan nemlig have meget på spil rent økonomisk, hvis en privatansat fysioterapeut eller læge påfører ham en skade, pointerer Bent Hansen.
-Det er uansvarlig omgang med skatteborgernes penge, som der i forvejen er hårdt brug for i det offentlige sundhedsvæsen, tilføjer Bent Hansen.

Erstatninger bør først udbetales, når sager er afsluttet

Forslaget lægger desuden op til, at ankefristen i sager, hvor der er mistanke om fejlbehandlinger i det offentlige sundhedsvæsen forkortes til en måned.
-Det hilser vi velkomment, men samtidig mener vi, at det er vigtigt, at en anke får opsættende virkning, siger Bent Hansen. Det vil ikke ske i alle ankesager i fremtiden, hvis lovforslaget bliver vedtaget.


Bent Hansen henviser til, at det ellers er et helt almindeligt retsprincip, at en anke har opsættende virkning, og at det er svært at forstå, hvorfor der skal være forskel på de principper, der regulerer patienterstatninger og fx erstatninger for arbejdsskader.
-Hvis en anke får opsættende virkning, betyder det at udbetaling først sker, når sagen er afsluttet, og det kan sikre en god løsning for både patienter og regioner. Patienter når ikke at bruge penge, de risikerer at skulle betale tilbage, og regionerne risikerer ikke at skulle betale erstatninger på et forkert grundlag. Når det så er sagt, så hilser regionerne det velkomment, at Christiansborg vil frede afgørelser, der ikke er blevet anket. For så undgår vi de kedelige situationer, hvor borgere skal tilbagebetale erstatninger op til flere år efter, at pengene er udbetalt, siger Bent Hansen.    

Regioner står kun for fire procent af ankesagerne

Bent Hansen understreger, at det kun sker i ganske få tilfælde, at regioner anker sager om fejlbehandlinger. Af de flere end 3.200 sager, der blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen sidste år, blev under 130 sager anket af regionerne.
-Men det ændrer ikke på det principelle og retfærdige – nemlig at sager bør afsluttes, før der udbetales erstatninger, siger Bent Hansen.
Samlet set vurderer Danske Regioner, at forslaget kan medføre en voldsom ekstra udgift på mange millioner kroner årligt. Et meget foreløbigt skøn lyder på mellem 60 og 90 mio. kroner årligt.
-Og her taler vi om penge, der kan bruges langt bedre andre steder i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, pointerer Bent Hansen.

Læs mere:

Lovforslag

Høringssvar 

Teknisk bilag

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyhedder

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere