Gå til indhold

Ventetid i psykiatrien falder – tilfredshed stiger

Psykiatriske patienter kommer hurtigere i behandling end tidligere, og det kan være én af årsagerne til, at patienternes tilfredshed er større end før. En stribe områder i psykiatrien er blevet målt og vejet og offentliggøres nu i den årlige rapport om forholdene i psykiatrien

- Der er heldigvis mange ting at glæde sig over, når det gælder udviklingen i psykiatrien.

Sådan siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner. Meldingen kommer, efter at ventetiden i psykiatrien på fire år er barberet ned til rundt regnet den halve og nu er på 22 dage for både børn, unge og voksne, når der ikke er tale om akutte situationer.

Det viser ’Benchmarking af psykiatrien 2016’, som Danske Regioner offentliggør i dag. Rapporten udgives årligt som status over udviklingen i psykiatrien.

På tilfredshedsbarometeret er der stigninger på stort set alle målepunkterne. Især var der i 2016 stor tilfredshed blandt forældre til børn og unge, der fik ambulant behandling i psykiatrien: 96 procent af forældrene var tilfredse, mens det gælder 85 procent af forældrene til børn og unge, der var indlagt sidste år.

Forbedringer er mulige

Rapporten viser også, at 92 procent af de voksne, der var indlagt i 2016, havde et godt eller rigtig godt indtryk af forløbet, mens det gjaldt 96 procent af de ambulante voksne patienter.

- Det er dejligt, at det store flertal af patienter og pårørende er tilfredse. Sindslidelser kan være frygtelige, voldsomme, smertefulde og svære at tale om, siger Charlotte Fischer og fortsætter:

- Selv om alt kan se sort ud, er det vigtigt at vide, at man kan komme videre i livet. Ofte er det en lettelse at erkende, at man har brug for hjælp, og det er netop dén hjælp, regionerne hele tiden bliver bedre til at udvikle, siger Charlotte Fischer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 35298212
M: 29170902
E: mla@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 51511818 
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere