Ny strategi skal skabe logistik i verdensklasse

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en ambitiøs strategi for forsyningslogistik for alle fem regioner. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, ser store potentialer i strategien – både økonomiske gevinster og frigjort tid for det kliniske personale til at fokusere på det vigtigste – nemlig patienterne.

Regionerne forbruger hvert år omtrent 40 milliarder på indkøb af blandt andet medicin og tjenesteydelser. 10 af milliarderne køber vi varer for. De skal bestilles, fragtes fra leverandør til et lager, herfra til det rigtige hospital og op på den rigtige afdeling til det rette skab eller operationsstue – nogle gange under særlige hygiejniske forhold.

Det er et kæmpe puslespil at sørge for, at personalet altid har de rette varer ved hånden på den letteste måde. Her vil den nye strategi for forsyningslogistik i alle fem regioner spille en stor rolle ved at professionalisere logistikken i endnu højere grad, fortæller Bent Hansen.  

- God logistik handler om at få den rigtige vare, til den rigtige pris, på det rette sted til den rette tid. Regionerne har allerede i dag stort fokus på effektiv logistik – med den nye fælles strategi for forsyningslogistik har vi fået et værktøj til at gøre det endnu bedre og løfte vores logistik op i verdensklasse, siger Bent Hansen.

Otte strategiske målsætninger

Strategien indeholder otte strategiske målsætninger, som regionerne vil arbejde med frem mod 2022. Flere af målsætninger handler om øget standardisering:

- Ved at standardisere krav til leverandører, arbejdsgange og bestillinger kan vi både opnå bedre priser på varerne og frigive tid hos det kliniske personale, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgave: Pleje og behandling i stedet for bestilling og genopfyldning af varer, siger Bent Hansen.

En anden målsætning handler om at øge brugen af data og ny teknologi. Det kan f.eks. være teknologi til automatisk genbestilling af standardvarer ude på hospitalsafdelingerne og nye it-systemer til sporing af varer, så man let kan lokalisere dem. Herudover kan indsamling af data f.eks. bruges til at styre, hvor meget af en vare man skal have på afdelingens eget lager, og hvor meget man har brug for på de centrale lagre, så man hverken ligger inde med for store mængder, men heller aldrig løber tør.

Samtænkning af logistik og indkøb

Logistik og indkøb udgør tilsammen hospitalernes forsyningskæde. En væsentlig del af strategien for forsyningslogistik handler derfor om at tænke logistik og indkøb sammen i endnu højere grad end i dag. Det skal f.eks. ske ved, at logistikmedarbejdere inddrages tæt i udbudsprocessen, så krav til logistik og data er tænkt ind fra start af.

Både indkøb og logistikafdelingerne har desuden et fælles mål om at standardisere og forenkle vareforbruget, da det både fører til lavere priser og lettere lagerstyring.

Samtænkningen af logistik og indkøb spiller sammen med Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020, der også fokuserer på større involvering af logistikmedarbejdere i udbudsprocessen.

Gå i samme retning

Den nye strategi skal også støtte op om, at regionerne lærer af hinanden og går i samme retning på logistikområdet.

- Det er vigtigt, at regionerne arbejder sammen om forsyningslogistikken. Når vi standardiserer arbejdsgange, systemer og varer på tværs af regioner, bliver det både lettere for leverandører at handle med os og lettere for vores personale at gå fra et hospital til et andet, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Medarbejderne i regionerne knokler for at følge med. Det lykkes langt hen ad vejen at give patienterne en behandling i verdensklasse. Men det er klart, at når der år for år bliver stadigt flere patienter og mere arbejde at udføre, så skal der følge ressourcer med, skriver Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere