Ny strategi skal skabe logistik i verdensklasse

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en ambitiøs strategi for forsyningslogistik for alle fem regioner. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, ser store potentialer i strategien – både økonomiske gevinster og frigjort tid for det kliniske personale til at fokusere på det vigtigste – nemlig patienterne.

Regionerne forbruger hvert år omtrent 40 milliarder på indkøb af blandt andet medicin og tjenesteydelser. 10 af milliarderne køber vi varer for. De skal bestilles, fragtes fra leverandør til et lager, herfra til det rigtige hospital og op på den rigtige afdeling til det rette skab eller operationsstue – nogle gange under særlige hygiejniske forhold.

Det er et kæmpe puslespil at sørge for, at personalet altid har de rette varer ved hånden på den letteste måde. Her vil den nye strategi for forsyningslogistik i alle fem regioner spille en stor rolle ved at professionalisere logistikken i endnu højere grad, fortæller Bent Hansen.  

- God logistik handler om at få den rigtige vare, til den rigtige pris, på det rette sted til den rette tid. Regionerne har allerede i dag stort fokus på effektiv logistik – med den nye fælles strategi for forsyningslogistik har vi fået et værktøj til at gøre det endnu bedre og løfte vores logistik op i verdensklasse, siger Bent Hansen.

Otte strategiske målsætninger

Strategien indeholder otte strategiske målsætninger, som regionerne vil arbejde med frem mod 2022. Flere af målsætninger handler om øget standardisering:

- Ved at standardisere krav til leverandører, arbejdsgange og bestillinger kan vi både opnå bedre priser på varerne og frigive tid hos det kliniske personale, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgave: Pleje og behandling i stedet for bestilling og genopfyldning af varer, siger Bent Hansen.

En anden målsætning handler om at øge brugen af data og ny teknologi. Det kan f.eks. være teknologi til automatisk genbestilling af standardvarer ude på hospitalsafdelingerne og nye it-systemer til sporing af varer, så man let kan lokalisere dem. Herudover kan indsamling af data f.eks. bruges til at styre, hvor meget af en vare man skal have på afdelingens eget lager, og hvor meget man har brug for på de centrale lagre, så man hverken ligger inde med for store mængder, men heller aldrig løber tør.

Samtænkning af logistik og indkøb

Logistik og indkøb udgør tilsammen hospitalernes forsyningskæde. En væsentlig del af strategien for forsyningslogistik handler derfor om at tænke logistik og indkøb sammen i endnu højere grad end i dag. Det skal f.eks. ske ved, at logistikmedarbejdere inddrages tæt i udbudsprocessen, så krav til logistik og data er tænkt ind fra start af.

Både indkøb og logistikafdelingerne har desuden et fælles mål om at standardisere og forenkle vareforbruget, da det både fører til lavere priser og lettere lagerstyring.

Samtænkningen af logistik og indkøb spiller sammen med Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020, der også fokuserer på større involvering af logistikmedarbejdere i udbudsprocessen.

Gå i samme retning

Den nye strategi skal også støtte op om, at regionerne lærer af hinanden og går i samme retning på logistikområdet.

- Det er vigtigt, at regionerne arbejder sammen om forsyningslogistikken. Når vi standardiserer arbejdsgange, systemer og varer på tværs af regioner, bliver det både lettere for leverandører at handle med os og lettere for vores personale at gå fra et hospital til et andet, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny aftale om økonomi i 2020: Pænt løft til sundhedsvæsenet

En ny økonomiaftale med regeringen sikrer ekstra 1,5 mia. kr. til regionerne, og det er et godt resultat, siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose.

Læs mere

Gamle skinner kan afspore det lokale tog

Ny opgørelse viser, at mere end 80 procent af lokalbanernes skinner nærmer sig sidste salgsdato. Nogle steder må man endda pille sæder ud af togene, da skinnerne er så gamle, at der ellers ikke kan køres med den fornødne fart. – Det er helt afgørende, at regeringen vil være med til at investere i den kollektive trafik, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Flere hjertepatienter kan få ny skånsom operation uden store gener

Et nyt fremskridt i behandlingen af hjerteklapper betyder, at flere patienter fremover kan få ny type operation, der både er skånsom og formentlig sikrer længere overlevelse. Behandlingen er både god og dyr, og det er en af grundene til, at Danske Regioner beder den nye regering om et økonomisk løft på 2 milliarder kroner ved de kommende økonomiforhandlinger.

Læs mere

Regioner og kommuner vil have ny model for de særlige pladser i psykiatrien

Danske Regioner og KL foreslår ny model for de 150 særlige sengepladser i psykiatrien. Mange af sengene står tomme, så der er brug for en ændring, så pladserne kan komme brugerne til gavn, skriver Ulla Astman og Martin Damm, henholdvis næstformand i Danske Regioner og KL.

Læs mere