Offentligt ansatte og private leverandører skal luge ud i unødvendige regler

Regeringen indfører en udvidet udfordringsret i samarbejde med KL og Danske Regioner. Målet er at komme af med unødvendige regler. Borgerne skal ikke opleve, at deres skattekroner bliver spildt på unyttigt arbejde

Den nye udfordringsret giver offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at foreslå nye måder at gøre tingene på.

Regeringen udvider udfordringsretten i forhold til tidligere. Regeringen er nemlig nu parat til at ændre lovgivningen, hvis det er nødvendigt. Hertil kommer, at det ikke længere kun skal være ansatte i kommuner og regioner, der skal kunne udfordre reglerne. Også statsligt ansatte og private leverandører til den offentlige sektor skal kunne påpege unyttige regler.

Regeringen vil give tilladelse til at afprøve forslag, hvor hverdagens eksperter får mulighed for at bevise, at de kan gøre det bedre, hvis bare reglerne ændres.

 

Regioner hilser forslaget velkommen

- Borgerne og virksomheder skal opleve, at regionernes indsats tager udgangspunkt i deres behov. Hvis unødvendige regler eller procedurer står i vejen, skal det frem i lyset, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen og tilføjer:

- Derfor hilser vi det nye initiativ velkomment og ser frem til, at flere kan komme på banen med konstruktive forslag. Regionernes mål vil altid være mest mulig velfærd for pengene og et sundhedsvæsen på borgernes præmisser, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll ønsker med udvidelsen at at komme af med unødvendig bureaukrati.

- Ingen ved bedre end de ansatte, hvor bureaukratisk den offentlige sektor kan være. Den enkelte sygeplejerske, sagsbehandler eller private madleverandør er ofte ekspert i at udpege unødvendige regler og krav til dokumentation, der bare er spild af tid. Jeg vil nu give alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at udfordre reglerne. Målet er, at vi skal af med unødvendige regler og gøre tingene på en smartere måde. Borgerne skal ikke opleve ansatte, der bruger tid på unyttigt arbejde, siger Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm hilser også den udvidede udfordringsret velkommen.

- Jeg hilser regeringens initiativ til en udvidet udfordringsret velkommen. Det er en meget vigtig dagsorden. Kommunerne har længe haft fokus på at frigøre tid til kerneopgaverne, blandt andet gennem centralisering af administrative opgaver og slankning af ledelseslagene. Det er vigtigt at fortsætte den indsats med også at få ryddet alle de regler af vejen, som hindrer vores medarbejdere i at levere en god service til borgerne og udnytte ressourcerne effektivt, siger formand for KL, Martin Damm og tilføjer:

- Jeg opfordrer alle kommuner til at gå positivt ind i arbejdet og håber, at Folketinget tilsvarende vil se med positive briller på de forslag, der kommer ind til forenkling af nationale regler, siger formand for KL, Martin Damm.

Fakta om den udvidede udfordringsret

I økonomiaftalerne for 2018 mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev det aftalt at indføre en udvidet udfordringsret. Udfordringsretten giver alle offentligt ansatte og private leverandører ret til at udfordre gældende lokale og nationale regler ved at påpege uhensigtsmæssige regler samt søge om fritagelse for gældende regler i en periode.

Formålet med udfordringsretten er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer og regelforenklinger i den offentlige sektor.

Udfordringsretten er udvidet i forhold til den tidligere udfordringsret i 2008-2015. Der er åbnet for at lave forsøg, hvis gennemførsel kræver ny forsøgslovgivning. Desuden vil regeringen også overveje at gennemføre forslag uden forudgående forsøg. Endelig kan statsligt ansatte og private leverandører nu også udfordre.

Ansøgning om undtagelse fra lokale regler behandles decentralt i den ansvarlige kommune, region eller statslige institution. Kommuner og regioner beslutter politisk, hvilke forslag vedrørende statslige regler, der skal sendes videre til de relevante ministerier. Der kan løbende indsendes forslag.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Køks, konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8428
M: 3034 4660
E: akn@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E:tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Medarbejderne i regionerne knokler for at følge med. Det lykkes langt hen ad vejen at give patienterne en behandling i verdensklasse. Men det er klart, at når der år for år bliver stadigt flere patienter og mere arbejde at udføre, så skal der følge ressourcer med, skriver Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere