Gå til indhold

Opbakning til justering af Medicinrådets rammer

Danske Regioners bestyrelse tilslutter sig Medicinrådets forslag til løsninger på udforinger med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Målet er stadig, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne kunne gøre det.

Udfordringerne handler bl.a. om, at LVS i visse tilfælde har haft svært ved at finde formænd, der kan leve op til rådets habilitetskrav.

 

Danske Regioners bestyrelse har derfor drøftet en redegørelse med løsningsforslag udarbejdet af Medicinrådet. Et af forslagene går ud på, at regionerne i særlige tilfælde får mulighed for at indstille formænd.

Udvalgsarbejde skal være effektivt

-Det er uholdbart, hvis Medicinrådets arbejde forsinkes, fordi der ikke er en formand for et fagudvalg, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

-Derfor imødekommer vi Medicinrådets forslag om, at regionerne undtagelsesvist får mulighed for at udpege en formand for et fagudvalg. Men vi vil selvfølgelig helst have, at LVS er i stand til selv at finde formændene, tilføjer Bent Hansen.

Hurtigere behandling når nye og gamle lægemidler er sidestillede

Danske Regioners beslutning betyder også, at Medicinrådet får mulighed for, at indføre en kortere proces for vurdering af nye lægemidler, når rådet og ansøger er enige om, at et nyt produkt kan sidestilles med et eksisterende lægemiddel.

Omvendt får Medicinrådet også mulighed for at forlænge sagsbehandlingstiden med et udvidet ”clock-stop” i særlig vanskelige sager. Danske Regioner vil nu gå i dialog med Medicinrådet om, hvordan en forlængelse ud over 12 uger begrænses til ganske særlige tilfælde.
Der skal nemlig udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvornår der kan foretages et sådant ”clock-stop”.
-Vi har i det store hele sagt god for forslagene fra rådet, og nu forventer vi også, at Medicinrådet lever op til vores forventninger, lyder det fra Bent Hansen.

FAKTA OM MEDICINRÅDET:

Medicinrådet skal:
• Sikre en hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
• Stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
• Sikre et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud. Amgros er regionernes fælles indkøbsorganisation, som primært køber medicin til sygehusene

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere