Gå til indhold

Psykiatriske patienter venter stadig kortere på behandling

Siden 2010 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet støt. Også det seneste år er ventetiden faldet for både børn og voksne, viser nye tal. Hurtig behandling er med til at sikre, at psykisk sygdom ikke forværres, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

20,3 og 19,0 dage. Sådan så ventetiden ud til psykiatrisk behandling for henholdsvis børn/unge og voksne i 1. kvartal 2017. Ventetiden er dermed faldet med 2,4 og 3,7 dage i forhold til 1. kvartal 2016. Ventetiden opgøres, fra eksempelvis den praktiserende læge henviser en patient til psykiatrien, til patienten ses første gang i psykiatrien.

Det viser nye tal for otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet aftalte i foråret 2016. Målene skal i endnu højere grad sikre fokus på de resultater, der er vigtigst for patienterne. Tallene er en del af Danske Regioners kvartalsmæssige opgørelse ”Status for nationale mål”.

Personalet knokler

- De seneste mange år har personalet i psykiatrien ydet en jætteindsat med at tilse og behandle flere og flere patienter. Tallene viser, at personalets indsats bærer frugt, og det er godt nyt for patienterne, for jo hurtigere du bliver tilset af de rette fagfolk, desto hurtigere kan du få den rette hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

I 2011 ventede børn/unge i 77 dage, mens voksne ventede 37 dage. For børn og unge er ventetiden dermed faldet med knap 74 procent frem mod 2017.

Alle regioner nedbringer ventetiden

Den nye opgørelse viser, at ventetiden er faldet i alle regioner fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 – både for børn/unge og voksne.

- Vi har et soleklart mål om, at de kapacitetsforskelle, der kan være fra region til region, skal blive mindre, og derfor glæder det mig, at alle regioner bevæger sig i den rigtige retning i psykiatrien, siger Bent Hansen og tilføjer:

- Ventetid er selvfølgelig ikke alt, hverken i psykiatri eller somatik. Når patienten er taget ind i psykiatrien, er det vigtigt, at der både er læger og tid nok, og det er desværre ikke altid tilfældet. Vi mangler psykiatere i nogle dele af landet, men på trods af det er ventetiden blevet kortere for patienter i alle regioner det seneste år.

Ekstra hjælp til patienterne

De stadigt flere patienter, der behandles i psykiatrien, og manglen på psykiatere kalder på en håndsrækning, mener Bent Hansen.

- I regionerne så vi gerne et massivt økonomisk løft af psykiatrien, og man kan jo håbe, at folketingspartierne tilgodeser vores psykiatriske patienter i de nuværende finanslovsforhandlinger.

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Frederik Wøhlk, konsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8468
M: 2917 0899
E: frw@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere