Gå til indhold

Regionerne står klar til at løfte dansk life science

Regionerne vil spille aktivt med, når regeringen senere på året lancerer en vækststrategi for det danske lægemiddel-, medico- og biotekområde. Vi skal styrke sundhedsforskningen, så vi skaber nye og bedre behandlingsformer.

Life science-området udgør en vigtig del af dansk økonomi og tegner sig for en stigende del af Danmarks samlede eksport. Sidste år omsatte life science-branchen, der tæller lægemiddel- og medicoindustrien, for cirka 107 milliarder kroner årligt, svarende til 16-17 procent af den danske vareeksport. Regeringens vækstteam for life science kom i marts 2017 med 17 anbefalinger til, hvordan væksten i dansk life science kan styrkes yderligere - både til gavn for patienter og virksomheder.

- Vækstteamet har taget en vigtig stafet op, og anbefalingerne rummer masser af gode ideer. Det er vigtigt, at regeringen inden længe får dem omsat til konkret handling. I regionerne står vi parate til løfte vores del af ansvaret med at styrke væksten i dansk life science, sagde Bent Hansen, Danske Regioners formand, i sin tale på Dansk Industris ”Sundhedsindustriens dag” den 15. september 2017 og pegede blandt andet på sundhedsforskningen og kliniske forsøg som områder, hvor regionerne har en vigtig rolle at spille.

Flere forsøg til Danmark

- Vores udgangspunkt er patientens. Ved at styrke sundhedsforskningen og offentligt privat samarbejde om kliniske forøg i Danmark baner vi vejen for, at vores patienter i sidste ende får adgang til en bedre behandling. Derfor vil vi gerne arbejde for at lægge ”Én Indgang” og ”NEXT” sammen til én samlet organisation, der fremover kan trække langt flere kliniske forsøg til Danmark, sagde Bent Hansen.

Netop en fusion af de to initiativer er en af anbefalingerne fra regeringens vækstteam. Hvert år køber regionerne varer og tjenesteydelser for mere end 40 milliarder kroner, og herigennem kan regionerne være med til at understøtte et ”innovationsfremmende hjemmemarked” i Danmark – en anden anbefaling fra vækstteamet.

- Regionerne er meget optagede af at skabe mere værdifulde indkøb inden for strategiske områder. Vi vil gerne sikre udvikling og hurtig ibrugtagning af nye produkter med dokumenteret højere værdi for patientbehandlingen. Og vi vil gerne arbejde for, at Danmark kan fungere som virksomhedernes referencested. Derfor er vi interesserede i nye løsninger, der kan understøtte bedre drift og bedre arbejdsgange på sygehusene. Vi vil også gerne betale den rette pris for det. Men dokumentationen for den ekstra værdi skal vi se først, sagde Bent Hansen på konferencen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ole Ravnholt Sørensen, seniorkonsulent
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
T: 3529 8172
M: 2917 0872
E: ors@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Teknologi kan løse manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Vil du også gerne vide, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre i de kommende år? Danmark skal have en teknologifond, der bryder med konventionerne og tager løsninger hele vejen, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI i Børsen.

Læs mere

Danmark har brug for en teknologifond

Danske Regioner foreslår sammen med Dansk Industri ’Teknologifonden for et Sundere Danmark’. Ny teknologi kan frigive tid hos sundhedspersonalet på hospitalerne og sikre en bedre behandling af patienterne, skriver Anders Kühnau i Berlingske Life Science & Sundhed.

Læs mere