Fire initiativer er nomineret til Årets Borgerinddragende Initiativ

I år sætter prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ fokus på særligt sårbare. En målgruppe, der på den ene side kan være svær at nå, men som omvendt i særlig grad kan få gavn af et mere inddragende forløb i sundhedsvæsenet.

En bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, SIND, Danske Patienter, FOA, KL og regionerne har udvalgt fire initiativer, der hver især bidrager til inddragelse af særligt sårbare patienter.

De fire nominerede initiativer er:

Fælles beslutningstagning med særligt sårbare kræftpatienter

Projektet er bygget op om en såkaldt beslutningshjælper, der gør det lettere for lægen at tale med og rådgive den enkelte kræftpatient. Beslutningshjælperen gør samtidig behandlingsforløbet mere overskueligt for patienten.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Beslutningshjælperen er et forskningsbaseret redskab, der lever op til internationale kvalitetsstandarder og er udviklet med en høj grad af patientinddragelse. Initiativet er et stærkt og konkret redskab til individuel inddragelse, når patient og læge skal træffe afgørende beslutninger i komplicerede behandlings- og rehabiliteringsforløb i forbindelse med kræftsygdomme. Redskabet giver de fagprofessionelle bedre mulighed for at involvere særligt sårbare kræftpatienter med udfordringer ud over behandlingsforløbet.

Et ben foran - peerboard med benamputerede patienter

Initiativet hjælper til at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb for borgere med benamputation via et forum bestående af patienter samt personer fra kommuner og regioner.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Initiativet er et godt eksempel på, hvordan organisatorisk inddragelse kan skabe mere sammenhængende forløb. Projektet har vist sig omstillingsparat i forhold til input fra brugerne og har gjort systematisk brug af peerboards til at forbedre komplekse behandlingsforløb for patienter. Benamputerede er ofte særligt sårbare, fordi det er en patientgruppe, der oftest også har en anden sygdom eller handicap, og som derfor skal navigere i flere tilbud og forløb.

Viden viser vej - Kommunikation på brugernes præmisser i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Initiativet har udviklet en app, der hjælper børn og unge i psykiatrien med at håndtere deres sygdom. Det er i høj grad børnene og de unge, der bestemmer, hvad appen skal indeholde, så den opfylder deres behov.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Initiativet er stærkt skruet sammen i forhold til at hjælpe børn med en psykiatrisk diagnose. Det er en målgruppe, som er sårbare, fordi de skal navigere i en verden med voksne sundhedsprofessionelle, og som ofte føler sig alene, når sygdommen skal håndteres i hverdagslivet. Appen giver målgruppen relevant viden og støtte, så de i højere grad oplever at være klædt på til at mestre deres egen sygdom. Initiativet er udviklet med inddragelse af de unge og har et stort udbredelsespotentiale.

Rehabilitering og recovery

Initiativet er med til at skabe et mere sammenhængende forløb for borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet og samtidig er i behandling for angst og/eller depression. Initiativet er bygget op om et samarbejde mellem psykiatrien, jobcentre og patienter.

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Initiativet er et flot eksempel på organisatorisk brugerinddragelse af en særligt sårbar gruppe. Projektet bidrager til bedre sammenhæng for patienterne ved at inddrage alle relevante parter på tværs af sektorer. Patienterne står i en særligt sårbar situation, fordi de foruden behandling for angst og/eller depression skal tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket kræver en samlet indsats. Initiativet bidrager til øget livskvalitet for borgerne og forbedret mulighed for at komme tilbage i job.

Nu er det op til et patientpanel at kåre vinderen. Vinderen offentliggøres på Danske Regioners Generalforsamling den 22. marts 2018.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Søndag åbner sundhedsvæsenet dørene for danskerne landet rundt

Søndag d. 1. september inviterer regionerne for tredje år i træk alle nysgerrige til at opleve det skelsættende byggeri af to millioner kvadratmeter nye hospitaler ud fra patienterne behov. 15 hospitaler og to sundhedshuse holder Åbent Hospital 2019.

Læs mere

Det er bare typisk politikerne … eller er det?

Der findes mange fordomme om, hvad der egentlig kendetegner vores folkevalgte politikere. Men måske gemmer der sig faktisk noget mere og andet, end man lige tror, og måske er de slet ikke så forskellige fra alle andre. Find selv ud af det på Folkemødet, hvor ekspert i personlighedspsykologi, Asbjørn Sonne Nørgaard, graver sig ned i personlighederne bag de fem regionsrådsformænd.

Læs mere

Den Involverende Stuegang vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

Spændingen blev udløst i dag på Danske Regioners Generalforsamling. Det blev Den Involverende Stuegang fra Region Hovedstaden, der tog prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Skal sundhedspolitikken lægges i hænderne på bureaukrater, budgetbisser og bestyrelsesfolk?

Danske Regioners formandskab advarer mod den centralisering og afdemokratisering af sundhedsvæsenet, der bliver en konsekvens af regeringens sundhedsreform. Styring af sundhedsvæsenet kræver mere end regneark og rationalisering.

Læs mere