Gå til indhold

Katalog med data bidrager til bedre miljø

Når kyster skal sikres. Når vand skal ledes væk, så vi undgår oversvømmede kældre. Eller når forurenet jord skal indkredses, så giften ikke spreder sig: Data kan være afgørende, så indsatsen sker hurtigt og målrettet. Og det kan et nyt katalog med data være med til at sikre. Danske Regioner har bidraget til det nye katalog sammen med stat og kommuner, og oplysningerne nu er samlet på sitet klimatilpasning.dk

Klimaforandringer og -tilpasning bliver en større opgave for det offentlige de kommende år. Og data bliver en afgørende forudsætning for, at myndighederne kan træffe de rigtige beslutninger.

Med kataloget fra Styrelsen for Data-Forsyning og Effektivisering, SDFE, vil den enkelte offentlige aktør kunne effektivisere og optimere sine arbejdsprocesser. Forventningen er, at kommunerne, regionerne og andre aktører kan mindske både dén tid og dé ressourcer, som de i dag bruger på at søge efter oplysninger i forbindelse med klimatilpasning og vandforvaltningsopgaver.

Danske Regioner ser frem til, at det nye katalog bliver taget i brug:
”Regionerne deltager aktivt i nogle spændende projekter om klimatilpasning. Datakataloget vil give dem et nyt og brugbart værktøj, de kan benytte sammen med fx kommuner og vandforsyninger”. Sådan siger Anne V. Kristensen, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner.

Katalogets data om terræn-, klima- og vand er opdelt i syv fagområder: plan og basisdata, terrændata, nedbør og klimadata, hav og kyst, vandløb og søer, grundvand samt kloak og afløb.

For hvert område er der udarbejdet en kort beskrivelse af datasættet med link til data og metadata.

Kataloget er udarbejdet i november-december 2017 og kan findes her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/datakatalog-til-klimatilpasning.aspx

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Andre nyheder

Læs mere

Kommuner og regioner danner fortrop i klimakampen

Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere