Gå til indhold

Katalog med data bidrager til bedre miljø

Når kyster skal sikres. Når vand skal ledes væk, så vi undgår oversvømmede kældre. Eller når forurenet jord skal indkredses, så giften ikke spreder sig: Data kan være afgørende, så indsatsen sker hurtigt og målrettet. Og det kan et nyt katalog med data være med til at sikre. Danske Regioner har bidraget til det nye katalog sammen med stat og kommuner, og oplysningerne nu er samlet på sitet klimatilpasning.dk

Klimaforandringer og -tilpasning bliver en større opgave for det offentlige de kommende år. Og data bliver en afgørende forudsætning for, at myndighederne kan træffe de rigtige beslutninger.

Med kataloget fra Styrelsen for Data-Forsyning og Effektivisering, SDFE, vil den enkelte offentlige aktør kunne effektivisere og optimere sine arbejdsprocesser. Forventningen er, at kommunerne, regionerne og andre aktører kan mindske både dén tid og dé ressourcer, som de i dag bruger på at søge efter oplysninger i forbindelse med klimatilpasning og vandforvaltningsopgaver.

Danske Regioner ser frem til, at det nye katalog bliver taget i brug:
”Regionerne deltager aktivt i nogle spændende projekter om klimatilpasning. Datakataloget vil give dem et nyt og brugbart værktøj, de kan benytte sammen med fx kommuner og vandforsyninger”. Sådan siger Anne V. Kristensen, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner.

Katalogets data om terræn-, klima- og vand er opdelt i syv fagområder: plan og basisdata, terrændata, nedbør og klimadata, hav og kyst, vandløb og søer, grundvand samt kloak og afløb.

For hvert område er der udarbejdet en kort beskrivelse af datasættet med link til data og metadata.

Kataloget er udarbejdet i november-december 2017 og kan findes her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/datakatalog-til-klimatilpasning.aspx

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Andre nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere