Gå til indhold

15 anbefalinger til at styrke psykiatrien

Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om, at en ny rapport om styringen i psykiatrien er et godt udgangspunkt for at styrke psykiatrien yderligere.

Der arbejdes løbende på at styrke psykiatrien, men siden 2010 er antallet af børn og voksne med psykiske lidelser steget støt, og presset er stadig stort.

Set i den sammenhæng er det afgørende, at der sættes ind hele vejen rundt for at få knækket kurven og løftet psykiatrien.

Derfor nedsatte regeringen - sammen med Danske Regioner og KL - i 2017 en arbejdsgruppe, der skulle se på, hvordan psykiatrien kunne styrkes ved at se på mulighederne for bedre styring af psykiatrien – nu offentliggøres første delrapport med 15 anbefalinger om alt fra bedre hjælp til børn og unge til sikring af bedre nationale data. Anden delafrapportering kommer i foråret.

Sundhedsminister vil sikre ligestilling

Et stigende antal patienter, mangel på viden og et stort behov for mere samarbejde præger i øjeblikket psykiatrien, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

”Der er nok at tage fat på, hvis vi skal ændre psykiatriens ”lillebror”-status, for på en lang række områder halter psykiatrien nemlig langt efter behandlingen af fysiske sygdomme. Det er stadig nemmere at tale om et brækket ben efter skiferien end depressionen efter skilsmissen. Det handler derfor både om aftabuisering, ligestilling og mere viden, hvis vi skal styrke både sammenhængen i patientbehandlingen og rekrutteringen til psykiatrien,” siger Ellen Trane Nørby.

Ministeren takker derfor for udvalgets anbefalinger og vil bruge dem til at udarbejde en lovet samlet plan for psykiatrien, der blandt andet skal sikre mere ligestilling mellem psykiatrien og somatikken.

Danske Regioner vil bygge videre på fremskridt

Fra Danske Regioner hæfter formand Bent Hansen sig ved, at der skal bygges videre på de fremskridt, der er gjort i psykiatrien de seneste år.

”Personalet i psykiatrien har knoklet og gør det stadig for at hjælpe de flere og flere patienter. Det lykkes de rigtig godt med, men når så mange danskere desværre døjer med psykiske problemer, er vi nødt til at gøre noget ekstra. Der skal især være et stærkere samarbejde mellem regioner og kommuner, så ingen patienter tabes i systemet, og der er et stort behov for, at borgerne bliver grebet tidligere ude i kommunerne,” siger Bent Hansen.

KL: Psykiatrien er et fælles ansvar

Flere af de 15 anbefalinger lægger vægt på, at regionerne og kommunerne skal være bedre til at samarbejde om psykiatrien. For KL er en sammenhængende psykiatri af høj kvalitet en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor der skal arbejdes sammen om skabe det bedst mulige forløb for den enkelte borger.

"Borgeren skal i centrum. Men hvis vores indsatser for alvor skal batte noget, er det nødvendigt, at man også fra statslig side prioriterer de nødvendige økonomiske ressourcer hertil - også til kommunerne, som oplever en massiv tilgang af både børn og voksne med psykiske vanskeligheder. Og det er netop i nærmiljøet, at de primære rehabiliterende indsatser finder sted. Behandlingen på de psykiatriske sygehuse er som oftest parenteser i borgernes liv,” siger Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Læs mere:

15 anbefalinger til en bedre psykiatri (pdf)

Rapport: Styringsgennemgang af psykiatrien (pdf)

 

Fakta om psykiatrien 2010-2016

Børn

  • Siden 2010 er antallet af børn med psykiske lidelser steget med 45 procent
  • I samme periode er genindlæggelsesfrekvensen steget med 105 procent
  • Der er også sket et fald i både færdigbehandlingsdage og længden på den gennemsnitlige indlæggelse
  • Den hyppigste diagnose blandt børn i psykiatrien er ADHD

Voksne

  • Siden 2010 er antallet af voksne med psykiske lidelser steget med 27 procent
  • I samme periode er genindlæggelsesfrekvensen steget med 12 procent
  • Der er også sket et fald i både færdigbehandlingsdage og længden på den gennemsnitlige indlæggelse
  • Den hyppigste diagnose blandt voksne i psykiatrien er angst, depression og skizofreni
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere