Gå til indhold

Styrket indsats skal mindske tvang over for unge med selvskadende adfærd

Når tvang bruges over for børn og unge i psykiatrien, sker det oftest for piger med selvskadende adfærd, viser en ny kortlægning. Regionerne vil intensivere samarbejdet med kommuner for at tage hånd om situationen.

Piger med selvskadende adfærd tegner sig for langt størstedelen af den tvang, som bruges i børn- og ungepsykiatrien – både når der er tale om børn og unge, der indlægges med tvang, og når de udsættes for tvang, mens de er indlagt.

Det viser en ny kortlægning, som de fem regioner har foretaget i januar og februar. Her har regionerne gennemgået 96 tvangsindlæggelser og 98 indlæggelsesforløb, hvor der har været brugt tvang, fra 2017. Gennemgangen viser, at:

• Ved tvangsindlæggelserne er størstedelen af patienterne 15-17-årige piger. 70 procent bor til daglig på en institution, og 50 procent har hyppigere end normalt gjort skade på sig selv op til indlæggelsen.

• Ved indlæggelsesforløbene, hvor der har været tvangsepisoder, er størstedelen af patienterne 15-17-årige piger. Omkring 50 procent bor hos deres forældre eller familie, og omkring 40 procent af patienterne har hyppigere end normalt gjort skade på sig selv op til indlæggelsen. Når tvang er blevet brugt, er det i 40 procent af tilfældene sket inden for de første tre timer efter indlæggelsen.

Bedre samarbejde mellem regioner og kommuner

Den nye kortlægning blev drøftet på en stor konference om tvang i psykiatrien, som netop har været afholdt i Nyborg. Ifølge Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, kalder kortlægningen på handling.

”Den her kortlægning bekræfter mig i, at vi skal sætte endnu mere skub i det arbejde, der allerede foregår på tværs af regioner og kommuner. Når en kommune oplever, at en ung pige gør skade på sig selv – fx på en institution – skal der omgående gives besked til den psykiatriske afdeling. Psykiatrien kan sende udgående teams ud til de unge piger, så vi hjælper dem tidligere og bedre,” siger hun og tilføjer:

”Og når den unge bliver indlagt med tvang, skal der laves soleklare aftaler mellem psykiatrien og kommunen om, hvordan den unge udskrives, og hvilken hjælp der er efter udskrivelsen. For der skal være hjælp.”

Brugen af tvang skal ned

Regionernes psykiatridirektører vil snarest mødes for at drøfte, hvordan kortlægningens resultater kan omsættes til målrettet handling.

”Mindre tvang over for børn og unge i psykiatrien er en topprioritet i regionerne, så når tvang bruges, skal vi være bedre til at lære af det. Nu kan vi se, at tvang over for en stor gruppe piger ofte sker, kort tid efter de er blevet indlagt, og det skal vi handle på. For eksempel ved at forberede pigerne på, hvad der sker under en indlæggelse, hvordan de første timer forløber, og ikke mindst skal vi sørge for ro omkring dem,” siger Charlotte Fischer.

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet aftalte i 2014, at brugen af bælter i psykiatrien skal halveres frem mod 2020. I foråret 2017 viste Sundhedsstyrelsens årlige opgørelse af tvang, at 1.655 (6,3 procent) af alle indlagte patienter i psykiatrien blev fastspændt med bælte, og blandt børn og unge i psykiatrien steg antallet af patienter udsat for tvang fra 299 til 351 fra 2015-2016.

 

Læs mere: Kortlægning af tvang i børn- og ungepsykiatrien, februar 2018 (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere