Næste års budgetter er på plads i alle regioner

Landets fem regioner har netop indgået budgetforlig for 2019, og især det nære sundhedsvæsen prioriteres højt i alle regionernes budgetter.

Det femte regionsbudget faldt mandag aften på plads i Region Syddanmark, og dermed er der indgået budgetforlig for 2019 i alle landets regioner. Fælles for budgetterne er en prioritering i det nære sundhedsvæsen, styrkelse af psykiatrien og midler til stigende medicinudgifter.

- Der er flere fællestræk i regionernes budgetter, men det er især glædeligt, at regionerne står sammen om at styrke sammenhængen for patienterne på tværs af sundhedsvæsenet, siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose.

Fra 1. januar 2019 skal regionerne til at styre efter nærhedsfinansiering i stedet for produktivitetskravet, der årligt pålagde de offentlige sygehuse at levere 2 pct. flere ydelser. Nærhedsfinansiering giver i stedet regionerne et økonomisk incitament for at flytte behandlingen ud fra sygehusene og tættere på borgerne. I regionernes budgetter er der afsat knap 300 mio. kr. til at styrke de nære sundhedstilbud bl.a. i almen praksis.

- Regionerne har i flere år arbejdet hen mod at styrke sammenhængen for patienterne på tværs af sundhedsvæsenet. Den nye styring er med til at understøtte denne udvikling af sundhedsvæsenet, og prioriteten af det nære afspejler sig også i regionsbudgetterne, siger Stephanie Lose

Det nære sundhedsvæsen

I Region Midtjylland er der blandt andet fokus på at styrke indsatsen i form af flere sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem, samt øget støtte og rådgivning til sårbare patienter. Region Hovedstaden arbejder blandt andet på at sikre sammenhæng i patient¬forløbene på tværs af sektorer, så patienterne behandles i deres eget hjem, hos den praktiserende læge eller i kommunen. I Region Nordjylland er der fokus på at øge det tværsektorielle samarbejde med tæt og strategisk dialog med både regionens kommuner og almen praksis. Der arbejdes eksempelvis med fælles akut-teams, delestillinger eller fælles indsatser i forhold til forebyggelse af akutte indlæggelser. I Region Sjælland vil de igangsætte en række indsatser herunder bl.a. etableringen og udvikling af Region Sjællands E-hospital, der gennem digitale løsninger skal koble kontakten mellem borgere, sygehuse, speciallæger og almen praksis. Region Syd vil blandt andet fokusere på at tilrettelægge deres ambulante virksomhed, så patienter med behov for flere ambulante ydelser tilbydes disse på en og samme dag. Borgere og patienter i Syddanmark skal ligeledes have mulighed for at vælge virtuel adgang eller telefonisk kontakt til sygehusene, hvis der ikke er behov for fysisk fremmøde.

Styrket psykiatri og stigende medicinudgifter

I regionsbudgetterne er der ligeledes afsat penge til en markant styrkelse af psykiatrien med et fokus på nedbringelse af genindlæggelser, opbygning af kapaciteten og en styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien.

Yderligere er der afsat 700 millioner kroner til stigende udgifter til sygehusmedicin. Det sker på baggrund af de forventede udgiftsstigninger i 2019 samt et højere udgiftsniveau i 2018. Stigningen i udgiften til medicin skyldes især i behandlingen af kræftsygdomme, der er forbundet med brug af dyre lægemidler.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer IversenCenterchef
Centerchef, center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 35298484
M: 30233123
E: nwi@regioner.dk

Signe Buchholtz Andersen, presserådgiver
Kommunikation
Lokale 414
M: 2132 9785
E: sib@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Danske Regioner klar med model for behandlingsråd

Et nyt råd skal vurdere, om prisen på forskellige behandlinger og teknologier står mål med effekten for patienterne. Det foreslår Danske Regioner, som nu fremlægger en model for et såkaldt Behandlingsråd. "Hvis patienterne fortsat skal have det bedste mulige sundhedsvæsen, skal vi bruge pengene på det, der virker bedst, og giver mest sundhed for pengene", siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Ny finanslov sikrer bedre vilkår på tre centrale områder i sundhedsvæsenet

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har præsenteret en finanslov, der i flere tilfælde tilgodeser sundhedsvæsenet: Psykiatrien kan se frem til et løft, der er prioriteret flere penge til personale og prisen på cigaretter bliver sat op.

Læs mere

Regionerne vil styrke indsatsen for mennesker med multisygdom

Næsten en kvart million danskere er ramt af svær multisygdom. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Det er bekymrende, og der er brug for en anderledes indsats til mennesker med multisygdom, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Sammenhæng i sundhedsvæsenet kommer ikke af sig selv

Regionerne er klar til at tage nye skridt, så behandlingen i sundhedsvæsenet hænger endnu bedre sammen end i dag. Men der skal en samlet indsats til, og derfor skal også regeringen og kommunerne på banen, så patienterne ikke oplever at fare vild i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner Stephanie Lose i et debatindlæg i Politiken Sundhed.

Læs mere