Næste års budgetter er på plads i alle regioner

Landets fem regioner har netop indgået budgetforlig for 2019, og især det nære sundhedsvæsen prioriteres højt i alle regionernes budgetter.

Det femte regionsbudget faldt mandag aften på plads i Region Syddanmark, og dermed er der indgået budgetforlig for 2019 i alle landets regioner. Fælles for budgetterne er en prioritering i det nære sundhedsvæsen, styrkelse af psykiatrien og midler til stigende medicinudgifter.

- Der er flere fællestræk i regionernes budgetter, men det er især glædeligt, at regionerne står sammen om at styrke sammenhængen for patienterne på tværs af sundhedsvæsenet, siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose.

Fra 1. januar 2019 skal regionerne til at styre efter nærhedsfinansiering i stedet for produktivitetskravet, der årligt pålagde de offentlige sygehuse at levere 2 pct. flere ydelser. Nærhedsfinansiering giver i stedet regionerne et økonomisk incitament for at flytte behandlingen ud fra sygehusene og tættere på borgerne. I regionernes budgetter er der afsat knap 300 mio. kr. til at styrke de nære sundhedstilbud bl.a. i almen praksis.

- Regionerne har i flere år arbejdet hen mod at styrke sammenhængen for patienterne på tværs af sundhedsvæsenet. Den nye styring er med til at understøtte denne udvikling af sundhedsvæsenet, og prioriteten af det nære afspejler sig også i regionsbudgetterne, siger Stephanie Lose

Det nære sundhedsvæsen

I Region Midtjylland er der blandt andet fokus på at styrke indsatsen i form af flere sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem, samt øget støtte og rådgivning til sårbare patienter. Region Hovedstaden arbejder blandt andet på at sikre sammenhæng i patient¬forløbene på tværs af sektorer, så patienterne behandles i deres eget hjem, hos den praktiserende læge eller i kommunen. I Region Nordjylland er der fokus på at øge det tværsektorielle samarbejde med tæt og strategisk dialog med både regionens kommuner og almen praksis. Der arbejdes eksempelvis med fælles akut-teams, delestillinger eller fælles indsatser i forhold til forebyggelse af akutte indlæggelser. I Region Sjælland vil de igangsætte en række indsatser herunder bl.a. etableringen og udvikling af Region Sjællands E-hospital, der gennem digitale løsninger skal koble kontakten mellem borgere, sygehuse, speciallæger og almen praksis. Region Syd vil blandt andet fokusere på at tilrettelægge deres ambulante virksomhed, så patienter med behov for flere ambulante ydelser tilbydes disse på en og samme dag. Borgere og patienter i Syddanmark skal ligeledes have mulighed for at vælge virtuel adgang eller telefonisk kontakt til sygehusene, hvis der ikke er behov for fysisk fremmøde.

Styrket psykiatri og stigende medicinudgifter

I regionsbudgetterne er der ligeledes afsat penge til en markant styrkelse af psykiatrien med et fokus på nedbringelse af genindlæggelser, opbygning af kapaciteten og en styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien.

Yderligere er der afsat 700 millioner kroner til stigende udgifter til sygehusmedicin. Det sker på baggrund af de forventede udgiftsstigninger i 2019 samt et højere udgiftsniveau i 2018. Stigningen i udgiften til medicin skyldes især i behandlingen af kræftsygdomme, der er forbundet med brug af dyre lægemidler.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer IversenCenterchef
Centerchef, center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 35298484
M: 30233123
E: nwi@regioner.dk

Signe Buchholtz Andersen, presserådgiver
Kommunikation
Lokale 414
M: 2132 9785
E: sib@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Ny aftale om økonomi i 2020: Pænt løft til sundhedsvæsenet

En ny økonomiaftale med regeringen sikrer ekstra 1,5 mia. kr. til regionerne, og det er et godt resultat, siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose.

Læs mere

Gamle skinner kan afspore det lokale tog

Ny opgørelse viser, at mere end 80 procent af lokalbanernes skinner nærmer sig sidste salgsdato. Nogle steder må man endda pille sæder ud af togene, da skinnerne er så gamle, at der ellers ikke kan køres med den fornødne fart. – Det er helt afgørende, at regeringen vil være med til at investere i den kollektive trafik, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Flere hjertepatienter kan få ny skånsom operation uden store gener

Et nyt fremskridt i behandlingen af hjerteklapper betyder, at flere patienter fremover kan få ny type operation, der både er skånsom og formentlig sikrer længere overlevelse. Behandlingen er både god og dyr, og det er en af grundene til, at Danske Regioner beder den nye regering om et økonomisk løft på 2 milliarder kroner ved de kommende økonomiforhandlinger.

Læs mere