Gå til indhold

Regionerne klar til indsats for bedre forhold i psykiatrien

Danske Regioner er på vej med en stribe nye forslag, der skal sikre bedre behandling til patienter i psykiatrien. Det sker i forbindelse med en ny analyse fra regionerne, der viser, at flere patienter ikke har fået tilstrækkelig behandling forud for kriminelle handlinger.

Det er alvorlige konklusioner, der er ridset op i ny analyse bestilt og udført af regionerne med bistand fra Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet. I analysen er det undersøgt, om der er sammenhæng mellem behandlingen af psykisk syge i psykiatrien og den kriminalitet, de er blevet sigtet for.

Blandt andet viser analysen, at der i 74 procent af de gennemgåede sager ikke var givet tilstrækkelig psykiatrisk behandling i tiden op til kriminaliteten.

- Det her viser, at vi skal gøre det meget bedre for denne gruppe mennesker. Og det tager vi meget alvorligt.  Der er nogle ting, vi skal gøre anderledes i psykiatrien, så vi kan give en bedre behandling og på den måde forebygge, at patienterne begår kriminalitet, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Forbedringer på vej

Blandt de undersøgte sager er seks sager om drab og syv sager om drabsforsøg. Det viser, at der er behov for handling, siger Sophie Hæstorp Andersen:

- Det her er en vigtig opgave. Vi er klar med konkrete forslag inden sommerferien, så vi hurtigt kan sikre en bedre behandling til patienterne i psykiatrien og socialpsykiatrien. Det er f.eks. helt afgørende, at mennesker med psykisk sygdom får et sammenhængende og struktureret tilbud, der både kan behandle misbrug og psykisk sygdom, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Behandling bør samles et sted

Nogle af forklaringerne på den utilstrækkelige behandling i psykiatrien er ifølge analysen netop manglende dialog mellem kommuner og regioner, blandt andet når det gælder behandling af patienter med et misbrug.

Derfor vil det være et oplagt og godt skridt at sikre bedre samspil mellem den regionale psykiatri og den kommunale misbrugsbehandling.

- Der er meget, der tyder på, at den måde, opgaverne er delt mellem kommuner og regioner i forbindelse med psykiatri og misbrugsbehandling, er dårlig for denne gruppe meget udsatte patienter. Det kræver en lovændring, og regionerne ønsker klart, at misbrugsbehandling ligger sammen med psykiatrien i regionerne, siger Sophie Hæstorp Andersen.

- Jeg har bemærket, at der allerede er kritik af regionerne i kølvandet af rapporten, og vi lytter gerne. Men for os er sagen for alvorlig til at begynde et abekast om ansvaret. Vi erkender, at vi har et stort ansvar, og vi er klar til at forbedre behandlingen. Det skylder vi både patienterne i psykiatrien samt ikke mindst ofrene for den begåede kriminalitet og deres pårørende, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Katrine Stokholm, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8490
M: 2917 0863
E: kst@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere