Gå til indhold

Ungdomsuddannelser og forebyggelse

De unge skal godt ind i voksenlivet

Sammen kan vi gøre en stor forskel for unge i hele Danmark, skriver Stephanie Lose i debatindlæg, hvor hun byder Pernille Rosenkrantz-Theil velkommen som ny børne- og undervisningsminister.

Af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Bragt i Altinget den 26. september 2019.

Kære Pernille, 

Først og fremmest stort tillykke med din udnævnelse som børne- og undervisningsminister. I regionerne glæder vi os til at samarbejde med dig om at sikre, at vores unge trives og kommer godt ind i voksenlivet.

I vores øjne er der særligt fire udfordringer, som trænger sig på og kalder på gode løsninger:

Hvordan sikrer vi et godt lokalt uddannelsestilbud? Hvordan får vi en balanceret elevsammensætning på ungdomsuddannelserne? Hvordan forebygger vi mental mistrivsel? Og hvordan sørger vi for, at de unge ryger og drikker mindre – ikke mindst på ungdomsuddannelserne?

Alle unge skal have lokalt tilbud

For det første er det vigtigt at sikre, at unge i alle dele af Danmark fortsat har adgang til gode, lokale ungdomsuddannelser.

Frem mod 2030 falder ungdomsårgangene nemlig dramatisk, og det betyder, at tusindvis af unge uden for de større byer kan risikere at få langt til nærmeste ungdomsuddannelse. For kan blive svært at opretholde det lokale tilbud, hvis der er for få unge, som søger ind.

I Danmark er vi stolte af, at adgangen til uddannelse ikke afhænger af forældrenes baggrund. Men lige adgang handler også om, at der er lokale uddannelsestilbud uanset om man bor i en stor eller mindre by. Hvis unge i nogle dele af landet skal bruge flere timer om dagen på transport, risikerer vi, at færre får en ungdomsuddannelse, og at vi får opdelt Danmark i et uddannelsesmæssigt A- og B-hold.

Der er derfor brug for, at man i hver region får bedre muligheder for at samarbejde om at sikre et godt og bredt regionalt udbud. I regionerne er vi klar til at påtage os et større politisk ansvar for optaget af elever på ungdomsuddannelserne, så vi i tæt samarbejde med skolerne og andre aktører kan sikre, at unge uden for de største byer også fremover få en uddannelse inden for rimelig afstand.

På tværs af skoler, regioner og regering bliver vi nødt til at gribe ind, før det er for sent. Det håber jeg, at du vil være med til.

Elevsammensætningen skal i balance

For det andet er der i flere større byer tendens til, at de unge søger bestemte gymnasier alt efter etnisk baggrund.

Det er uholdbart. Dels bør unge i Danmark tage deres uddannelse side om side med jævnaldrende fra alle dele af samfundet – og ikke kun dem med samme baggrund som dem selv. Dels truer det elevgrundlaget for de gymnasier, hvor ubalancen er størst – og dermed risikerer det lokale tilbud at forsvinde.

Der er brug for, at vi finder en løsning. En løsning, der giver de regionale fordelingsudvalg de rette redskaber til at sikre en balanceret elevsammensætning. For udfordringerne klares bedst, når politikere og rektorer med lokalt kendskab kan vælge det værktøj, der passer til den konkrete situation. Og kan der ikke findes enighed blandt rektorerne, vil vi regionale politikere tage ansvaret for at løse problemet.

Mental mistrivsel skal forebygges

For det tredje deler jeg ministerens bekymring over den stigende mentale mistrivsel blandt unge. Det gælder ikke mindst på ungdomsuddannelserne, hvor hver fjerde af de unge, der dropper ud, gør det på grund af psykiske problemer.

I dag er de forebyggende ungetilbud imidlertid meget forskellige fra kommune til kommune – både i omfang og kvalitet. Samtidig er de unges mentale udfordringer komplekse, og de kan ikke bare reduceres til et spørgsmål om karakterræs.

I regionerne vil vi derfor gerne bidrage med yderligere fokus på den opsøgende indsats, så de unge kan få hjælp i rette tid. Vi kan f.eks. bidrage faglig ekspertise, der kan klæde nøglepersoner som studievejledere og undervisere på til på et tidligt tidspunkt at spotte og hjælpe elever, der ikke trives, inden deres problemer udvikler sig.

Vi har også fokus på de unges mentale trivsel gennem vores ansvar for ungdomsuddannelserne og den regionale udvikling. F.eks. har Region Sjælland udviklet en app, som eleverne på regionens erhvervsskoler bruger til hver uge at svare på spørgsmål om deres trivsel. Sker der en negativ udvikling i svarene, kan lærere og vejledere lynhurtigt opdage det og følge op med en skræddersyet plan for den enkelte elev, så han eller hun kan få det bedre og ikke droppe ud.

Jeg håber, at du sammen med os vil sætte yderligere fokus på forebyggende indsatser – også med de ressourcer, der skal til.

Færre cigaretter og mindre alkohol

Endelig fylder cigaretter og alkohol desværre alt for meget hos de unge – ikke mindst på ungdomsuddannelserne. 40 børn og unge starter hver dag med at ryge, og for mange er det i frokostpausen eller til fredagsbaren på deres ungdomsuddannelse, at den første cigaret bliver tændt.

I Region Syddanmark har vi derfor startet projektet ”røgfri ungdomsuddannelser”, hvor alle regionens ungdomsuddannelser inviteres til at samarbejde om at opnå en røgfri fremtid. Også kommunerne og Kræftens Bekæmpelse er med. Det er en start, men gør det ikke alene. Derfor håber jeg, at du og resten af regeringen er med på at sætte ind med tiltag, som gør det lettere for unge at være røgfri. Det gælder blandt andet et markant løft af prisen på en pakke cigaretter, tobakken væk fra hylderne og neutral indpakning. 

Derudover vil jeg opfordre til, at du og regeringen vil være med til at sætte aldersgrænsen for salg af alkohol op til 18 år og indføre en mindstepris pr. genstand alkohol, så de billige produkter bliver dyrere og dermed mindre tilgængelige for de unge. Det skylder vi den næste generation.

Så kære Pernille: Jeg glæder mig til samarbejdet og vil også gerne benytte lejligheden til at invitere dig til vores konference ”Sundhed for alle” den 7. november. Her sætter vi sætter fokus på, hvordan vi bekæmper den sociale ulighed i sundhed, blandt andet med fokus på forebyggende indsatser blandt børn og unge.

Sammen kan vi gøre en stor forskel for unge i hele Danmark.

 

Læs mere

Relaterede nyheder

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere

Regionerne er klar til at sætte en ny udviklingsdagsorden for sundhedsvæsenet

Hvis vi vil holde fast i et sundhedsvæsen, der bare nogenlunde kan levere på behandlingsbehovet, kræver det vilje til at investere i den radikale innovation af det. Derfor bør sundhedsdagsordenen for en ny regering også være en investerings- og reformdagsorden, mener Danske Regioner.

Læs mere