Gå til indhold

Psykiatri

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Minimum 16.000 mennesker lever med både et behandlingskrævende misbrug og psykisk sygdom, der kræver behandling i psykiatrien. Og hver 3. dansker, der søger akut psykiatrisk hjælp, har også et misbrug.

For langt de fleste påvirker misbruget deres psykiske sygdom - og omvendt. Alligevel er behandlingsforløbet opdelt: Regionen behandler psykiske lidelser, mens kommunen tager sig af misbruget.

Fremadrettet bør mennesker, der modtager behandling i den regionale psykiatri, og samtidig har et behandlingskrævende misbrug, behandles i ét samlet regionalt tilbud fra start til slut. Her skal de have hjælp til begge diagnoser på samme tid. Det foreslår Danske Regioner.

- Hvis du både har en psykisk lidelse og et misbrug er det helt afgørende med tryg og sammenhængende behandling. Men når behandlingen foregår to forskellige steder, er der desværre mennesker, der havner mellem to stole, siger formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen. Hun fortsætter:

- Derfor foreslår vi nu, at regionerne samler behandlingen under samme tag og tager ansvaret for at sikre et godt og sammenhængende forløb for de tusindvis af mennesker, der både kæmper med psykisk sygdom og et misbrug. Det skylder vi både dem og deres pårørende.

Ingen grund til at vente

Danske Regioners forslag bygger videre på det fælles udspil, som Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab fremlagde i april 2018. 

I økonomiaftalen for 2021 fremgår det, at regeringen sammen med Danske Regioner og KL nu vil igangsætte arbejdet med at ”undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug.”

Det er glædeligt, at økonomiaftalen igen understreger behovet for en ændret ansvarsfordeling, siger Sophie Hæstorp Andersen:

- På tværs af patienter, pårørende, medarbejdere og politikere er vi enige: Lad os få skabt et samlet tilbud. Vi kender problemerne og ved, hvordan vi løser dem. Lad os komme i gang med det samme.

Danske Regioners forslag indebærer, at borgere, som udelukkende har et misbrug, stadig skal behandles i kommunalt regi eller hos egen læge. Tilsvarende skal borgere med lettere til moderate psykiske lidelser, som behandles i primærsektoren, fortsat modtage misbrugsbehandling i kommunalt regi eller hos egen læge. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for sundhed og sociale indsatser
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere