Gå til indhold

Psykiatri

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Minimum 16.000 mennesker lever med både et behandlingskrævende misbrug og psykisk sygdom, der kræver behandling i psykiatrien. Og hver 3. dansker, der søger akut psykiatrisk hjælp, har også et misbrug.

For langt de fleste påvirker misbruget deres psykiske sygdom - og omvendt. Alligevel er behandlingsforløbet opdelt: Regionen behandler psykiske lidelser, mens kommunen tager sig af misbruget.

Fremadrettet bør mennesker, der modtager behandling i den regionale psykiatri, og samtidig har et behandlingskrævende misbrug, behandles i ét samlet regionalt tilbud fra start til slut. Her skal de have hjælp til begge diagnoser på samme tid. Det foreslår Danske Regioner.

- Hvis du både har en psykisk lidelse og et misbrug er det helt afgørende med tryg og sammenhængende behandling. Men når behandlingen foregår to forskellige steder, er der desværre mennesker, der havner mellem to stole, siger formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen. Hun fortsætter:

- Derfor foreslår vi nu, at regionerne samler behandlingen under samme tag og tager ansvaret for at sikre et godt og sammenhængende forløb for de tusindvis af mennesker, der både kæmper med psykisk sygdom og et misbrug. Det skylder vi både dem og deres pårørende.

Ingen grund til at vente

Danske Regioners forslag bygger videre på det fælles udspil, som Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab fremlagde i april 2018. 

I økonomiaftalen for 2021 fremgår det, at regeringen sammen med Danske Regioner og KL nu vil igangsætte arbejdet med at ”undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug.”

Det er glædeligt, at økonomiaftalen igen understreger behovet for en ændret ansvarsfordeling, siger Sophie Hæstorp Andersen:

- På tværs af patienter, pårørende, medarbejdere og politikere er vi enige: Lad os få skabt et samlet tilbud. Vi kender problemerne og ved, hvordan vi løser dem. Lad os komme i gang med det samme.

Danske Regioners forslag indebærer, at borgere, som udelukkende har et misbrug, stadig skal behandles i kommunalt regi eller hos egen læge. Tilsvarende skal borgere med lettere til moderate psykiske lidelser, som behandles i primærsektoren, fortsat modtage misbrugsbehandling i kommunalt regi eller hos egen læge. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for sundhed og sociale indsatser
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Billede af Sophie Hæstorp Andersen.
Relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2020

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 8. januar 2021.

Læs mere

Saml behandlingen af misbrug og psykisk sygdom

Der er brug for et samlet regionalt behandlingstilbud til de mange tusind danskere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse, der kræver behandling i psykiatrien. Sådan skriver Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab i et fælles opråb til Christiansborg.

Læs mere

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Læs mere

Psykiatriens Peerboard vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Region Nordjylland har samlet et Peerboard, der giver psykiatriens patienter og pårørende en direkte stemme i udviklingen af fremtidens psykiatri. Initiativet "MED ikke FOR" skaber både værdi hos den enkelte borger og regionens sundhedsvæsen, og derfor modtog det i dag prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

Læs mere