Digitalisering

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Har du angst, kan det være en uoverkommelig forhindring at komme i tøjet, op i bussen og ind på hospitalet eller klinikken til mødet med psykiateren.

Så føles det måske mere overskueligt at logge på computeren hjemme i stuen til aftalt tid, og tage samtalen på video fra sofabordet. Det gælder også, når der ikke er smitterisiko for COVID-19.

Hjælpe tidligere, hjælpe bedre og nå længere ud

Hvis vi sætter ind med fx tidlig internetbehandling og anden digital selvhjælp og egenomsorg mod lettere psykiske problemer som milde grader af angst og depression hos børn, unge og voksne, kan vi forhindre, at tilstandene udvikler sig, mens vi samtidigt frigiver ressourcer til de allerhårdest ramte af psykiske sygdomme.

Det er afgørende i en tid, hvor behandlingsbehovet på det psykiatriske område fortsat vokser.

Derfor har regionerne nedsat en fælles Taskforce for Digital Psykiatri, som skal igangsætte og koordinere digitale løsninger på tværs af regionerne. Første ambition er, at video skal være en fast del af psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient.

Sophie Hæstorp: Digitalisering har kæmpe potentiale i psykiatrien

Arbejdet i taskforcen er i tråd med Danske Regioners netop lancerede digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, hvor forebyggelse og behandling er tilpasset den enkelte og foregår i deres eget hjem, og hvor teknologien gør os i stand til at forebygge, diagnosticere og behandle flere, hurtigere og bedre.

- Digitale løsninger har et kæmpe potentiale i psykiatrien. Apps, virtual reality, internetbehandling, videokommunikation, kunstig intelligens og sensorteknologi kan give mennesker med psykiske problemer lettere adgang til støtte og behandling. Den nye taskforce for digital psykiatri skal være med til at sikre, at disse potentialer indfries i langt højere grad end i dag, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Arbejdet er i gang

Alle fem regioner er allerede i gang med at udvikle, afprøve og implementere digitale løsninger. Den nye taskforce skal sikre koordinering og videndeling mellem psykiatrierne i Danmark og sætte blus på digitalisering i psykiatrien til gavn for patienterne.

Fakta:

  • Regionernes nye Taskforce for Digital Psykiatri har i alt 15 medlemmer og består af ledende overlæger, afdelingschefer, datachefer, afdelingssygeplejersker mm. fra alle fem regioner og Danske Regioner. Taskforcen sætter retning for udvikling og anvendelse af digitale løsninger til gavn for mennesker med psykiske lidelser i Danmark.

  • Region Syddanmark har afviklet 2.056 videokonsultationer i psykiatrien alene i april måned – en femdobling i forhold til tidligere.

  • De praktiserende psykiatere har stået for næsten 2/3 af de samlede videokonsultationer i speciallægepraksis via Min Læge appen – over 2.000 konsultationer - i løbet af de første par måneder efter COVID-19 nedlukningen.

  • Digitale løsninger er også til gavn for dem, som har det sværest: I økonomiaftalen for 2021 med regeringen er der indstillet til, at 5,1 mio. kr. fra Investeringsfonden afsættes til et projekt, der skal sikre tidlig diagnosticering af nogle af de allermest alvorlige lidelser i psykiatrien – skizofreni og bipolar lidelse - via kunstig intelligens.
    En hurtigere og korrekt diagnosticering forventes at bidrage til øget livskvalitet for patienter og familie - og også en mere målrettet brug af ressourcer i psykiatrien.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Laura Glavind, teamleder og chefrådgiver 
Center for Sundhedsinnovation (SINO)
M: 2222 2669
E: lgl@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, chefrådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Sundhedsapp runder 400.000 downloads

MinSundhed appen runder nu 400.000 downloads. Det sker samtidig med, at Danske Regioner og Sundhed.dk i dag søsætter en kampagne, der skal få endnu flere danskere til bruge appen, hvor du kan se din egen journal og tjekke dine prøvesvar direkte på mobilen.

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere