Gå til indhold

Digitalisering

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Har du angst, kan det være en uoverkommelig forhindring at komme i tøjet, op i bussen og ind på hospitalet eller klinikken til mødet med psykiateren.

Så føles det måske mere overskueligt at logge på computeren hjemme i stuen til aftalt tid, og tage samtalen på video fra sofabordet. Det gælder også, når der ikke er smitterisiko for COVID-19.

Hjælpe tidligere, hjælpe bedre og nå længere ud

Hvis vi sætter ind med fx tidlig internetbehandling og anden digital selvhjælp og egenomsorg mod lettere psykiske problemer som milde grader af angst og depression hos børn, unge og voksne, kan vi forhindre, at tilstandene udvikler sig, mens vi samtidigt frigiver ressourcer til de allerhårdest ramte af psykiske sygdomme.

Det er afgørende i en tid, hvor behandlingsbehovet på det psykiatriske område fortsat vokser.

Derfor har regionerne nedsat en fælles Taskforce for Digital Psykiatri, som skal igangsætte og koordinere digitale løsninger på tværs af regionerne. Første ambition er, at video skal være en fast del af psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient.

Sophie Hæstorp: Digitalisering har kæmpe potentiale i psykiatrien

Arbejdet i taskforcen er i tråd med Danske Regioners netop lancerede digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, hvor forebyggelse og behandling er tilpasset den enkelte og foregår i deres eget hjem, og hvor teknologien gør os i stand til at forebygge, diagnosticere og behandle flere, hurtigere og bedre.

- Digitale løsninger har et kæmpe potentiale i psykiatrien. Apps, virtual reality, internetbehandling, videokommunikation, kunstig intelligens og sensorteknologi kan give mennesker med psykiske problemer lettere adgang til støtte og behandling. Den nye taskforce for digital psykiatri skal være med til at sikre, at disse potentialer indfries i langt højere grad end i dag, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Arbejdet er i gang

Alle fem regioner er allerede i gang med at udvikle, afprøve og implementere digitale løsninger. Den nye taskforce skal sikre koordinering og videndeling mellem psykiatrierne i Danmark og sætte blus på digitalisering i psykiatrien til gavn for patienterne.

Fakta:

  • Regionernes nye Taskforce for Digital Psykiatri har i alt 15 medlemmer og består af ledende overlæger, afdelingschefer, datachefer, afdelingssygeplejersker mm. fra alle fem regioner og Danske Regioner. Taskforcen sætter retning for udvikling og anvendelse af digitale løsninger til gavn for mennesker med psykiske lidelser i Danmark.

  • Region Syddanmark har afviklet 2.056 videokonsultationer i psykiatrien alene i april måned – en femdobling i forhold til tidligere.

  • De praktiserende psykiatere har stået for næsten 2/3 af de samlede videokonsultationer i speciallægepraksis via Min Læge appen – over 2.000 konsultationer - i løbet af de første par måneder efter COVID-19 nedlukningen.

  • Digitale løsninger er også til gavn for dem, som har det sværest: I økonomiaftalen for 2021 med regeringen er der indstillet til, at 5,1 mio. kr. fra Investeringsfonden afsættes til et projekt, der skal sikre tidlig diagnosticering af nogle af de allermest alvorlige lidelser i psykiatrien – skizofreni og bipolar lidelse - via kunstig intelligens.
    En hurtigere og korrekt diagnosticering forventes at bidrage til øget livskvalitet for patienter og familie - og også en mere målrettet brug af ressourcer i psykiatrien.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Laura Glavind, teamleder og chefrådgiver 
Center for Sundhedsinnovation (SINO)
M: 2222 2669
E: lgl@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, chefrådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: På høje tid vi sikrer sundhedsvæsenet mod cyberkrig

Krigen raser, også i cyberspace. Fremmede magter og kriminelle vil volde skade på vores sundhedsvæsen. Der er brug for særskilt finansiering til øget cybersikkerhed, ellers kan pengene fremadrettet alene tages fra patientbehandlingen.

Læs mere

Regionerne ønsker særskilte midler til hospitalernes cyberforsvar

Cybertruslen mod hospitalerne er forværret med Ruslands invasion af Ukraine. Danske Regioner opfordrer regeringen til at afsætte særskilt finansiering til cyberforsvar af sundhedsvæsenet i den økonomiske aftale for 2024. Ellers skal pengene fremadrettet tages fra patientbehandlingen, siger 2. næstformand for Danske Regioner, Lars Gaardhøj.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere