Psykiatri

13 anbefalinger skal styrke forskning i psykisk sygdom

Danske Regioner offentliggør nu 13 anbefalinger til, hvordan forskningen i psykiske sygdomme kan styrkes. Blandt andet skal det være mere attraktivt at forske, også for andre faggrupper end læger. – Vi skal hele tiden at undersøge, hvordan vi kan gøre patienternes behandling endnu bedre, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Regionernes forskning i psykiske lidelser har betydet, at patienter i psykiatrien i dag får en lang bedre udredning og behandling end for bare få år siden.

Alligevel mangler der stadig viden: hvordan behandler vi bedst mennesker med eksempelvis skizofreni eller bipolar lidelse? Hvordan bliver vi bedre til at forebygge psykisk sygdom? Og hvilke indsatser skal der til over for borgere med både misbrug og en psykisk lidelse?

Derfor fremlægger Danske Regioner nu 13 anbefalinger til, hvordan regionerne kan styrke forskningen i psykiske sygdomme. I dag har 3,5 procent af medarbejderne forskningsopgaver, og det tal skal hæves, mener psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

- Rigtig mange danskere kæmper med psykisk sygdom, enten som patienter eller som pårørende. Derfor skal vi hele tiden undersøge, hvordan vi kan gøre deres behandling endnu bedre. Og her har ny forskning en afgørende rolle, siger hun og fortsætter:

- Men hvis flere skal have lyst at kaste sig over forskningen, skal vi også gøre det mere attraktivt. Både for læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre medarbejdere. Her er korte stipendier, talentspor og flere delestillinger nogle af de redskaber, vi skal have mere i spil.

Mere samarbejde om forskning

Der er dog ikke blot brug for mere forskning i psykisk sygdom, men også, at forskningen bliver ligeså godt organiseret som på eksempelvis kræftområdet, hvor man med Danish Comprehensive Cancer Center har et fælles samlingspunkt for forskning og behandling af kræft.

Derfor vil Danske Regioner undersøgelsen muligheden for et tilsvarende landsdækkende samarbejde om forskning på psykiatriområdet.

- Psykiske lidelser er alvorlige folkesygdomme helt på linje med kræft, KOL og hjerteproblemer. Derfor skal vi også have samme høje ambitionsniveau for vores samarbejde om psykiatrisk forskning, som vi eksempelvis har på kræftområdet, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Samarbejdet skal dels medvirke til at udvælge og iværksætte flere tværregionale forskningsinitiativer, dels sikre at nye forskningsresultater hurtigere bliver udbredt til hele landet. Samarbejdet bør inkludere både regioner, kommuner, almen praksis, uddannelsesinstitutioner og patient- og pårørendeorganisationer.

De 13 anbefalinger til en styrket forskning i psykiske sygdomme bygger oven på de enkelte regioners forskningsstrategier.

Anbefalingerne vil indgå som en del af Danske Regioners indspark til en 10-årsplan for psykiatrien.

 

Du kan læse de tretten anbefalinger her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere