Gå til indhold

Telemedicin

Forsinkelse i implementeringen af telemedicin til borgere med KOL

Regionernes og kommunernes fælles implementering af telemedicinske landeveje i Danmark bliver yderligere tre måneder forsinket.

Projektet, som skal gøre Danmark til det første land i verden med en samlet national telemedicinsk infrastruktur og tilhørende løsninger, tager længere tid end forudset. Forsinkelsen skyldes primært, at kvaliteten i løsningerne endnu ikke er god nok. Forsinkelsen forventes at få betydning for lanceringen af det nationale telemedicinske tilbud til borgere med KOL.

Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland, der er formand for porteføljestyregruppen for den nationale udbredelse af telemedicin til borgere med KOL, siger:
- Vores første prioritet er, at vi får et telemedicinsk tilbud, som både klinikere og borgere er glade for. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at FUT melder om tre måneders forsinkelse, men løsningerne skal ikke skabe frustrationer pga. fejl og lange opkaldstider – de skal være et brugbart arbejdsredskab for sygeplejersken og give borgerne tryghed i deres hverdag.
Samtidig er det vigtigt at huske på, at FUT ikke kun handler om KOL. Vi lægger lige nu fundamentet for fremtidens telemedicinske tilbud i Danmark. Det kræver forsigtighed og grundighed. En enig porteføljestyregruppe bakker derfor op om beslutningen om at forlænge projektet.

Det telemedicinske tilbud til KOL er kun det første tilbud, der skal benytte den nye infrastruktur. Allerede nu forbereder man at flytte den fælles regionale og kommunale løsning for telemedicinsk sårvurdering over på FUT. Næste skridt er det kommende nationale telemedicinske tilbud til hjertesvigt patienter også kommer til at benytte infrastrukturen.

Claus Kofoed, Region Midtjylland, der sammen med Mette Harbo, Københavns Kommune udgør formandskabet for FUT-styregruppen, udtaler:
- Der er tale om et ambitiøst og komplekst projekt, og der har været overraskelser undervejs. Flere ting har vist sig sværere, end hvad vi forventede. Fokus er nu på at overkomme de sidste udfordringer og komme godt fra start med brugen af infrastruktur og løsninger, så vi får nogle tilfredse brugere. Vi har lagt en ny tidsplan, som gerne skulle bringe os i mål med en god løsning for såvel borgere som klinikere. 

Det er endnu ikke klart præcis, hvilke konsekvenser forsinkelsen har for lanceringen af telemedicinske tilbud til KOL kan lanceres.

Dorrit Guttman, Vordingborg Kommune, der er næstformand i porteføljegruppen, forklarer:
- Projektledere og klinikere rundt om i landet har længe stået klar i startboksen. For at sikre os, at vi ikke ender i en ’Peter og Ulven’ situation, hvor klinikerne igen og igen får at vide, at det er nu – og det så alligevel ikke er det – har vi valgt at pausere den lokale re-planlægning, indtil vi har større sikkerhed for, at den nye tidsplan kommer til at holde. Vi forventer at få en melding herpå fra FUT-projektet inden jul.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Eva Sejersdal Knudsen, formand for den fælles offentlige porteføljestyregruppe for udbredelse af telemedicin
Region Nordjylland
M: 2462 9363
E: eva.sejersdal@rn.dk

Dorrit Guttman, næstformand for den fælles offentlige porteføljestyregruppe for udbredelse af telemedicin
Vordingborg Kommune
M: 5153 9399
E: dogut@vordingborg.dk

Claus Kofoed, regional formand for FUT-styregruppen
Region Midtjylland
M: 2112 5905
E: claus.kofoed@rm.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af EBS
Relaterede nyheder

Læs mere

App gør det nemt at få hjælp ved akut sygdom og skader

Over 4 mio. gange er appen MinSundhed fra sundhed.dk blevet downloadet. Med appen får man nu adgang til en ny funktion. Den gør det muligt hurtigt og nemt at ringe efter den rigtige hjælp ved akut sygdom eller skader, uanset hvor man er i landet.

Læs mere

Digitalisering skal tænkes ind i en kommende sundhedsaftale

Det danske sundhedsvæsen skal være blandt de bedste i verden til at udnytte de enorme potentialer i digitalisering, ny teknologi og sundhedsdata som løftestang til at øge nærheden og kvaliteten i behandlingen. Derfor skal digitale løsninger tænkes ind i en kommende sundhedsaftale. Men bedre brug af data i det nære sundhedsvæsen skal også skabe grundlag for banebrydende forskning og nye digitale løsninger i Life Science-industrien til gavn for patienter og samfund.

Læs mere

Danmark vil være førende i brug af sundhedsdata

Parterne på sundhedsdataområdet er blevet enige om en fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata. Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Det vil parterne nu løse.

Læs mere

Nyt tilbud: Det skal være lettere for forskere at få rådgivning om adgang til sundhedsdata

En ny landsdækkende vejledningsfunktion skal hjælpe forskere og virksomheder med at finde rundt i det danske sundhedsdatalandskab og processen med at søge om adgang til relevant sundhedsdata til forskningsbrug. Vejledningen åbner i dag.

Læs mere