Gå til indhold

Indstil et digitalt projekt til Årets Borgerinddragende Initiativ 2021

Alle der kender et initiativ, som styrker patient- eller pårørendeinddragelse gennem brug af digitalisering, har mulighed for at indstille det til Årets Borgerinddragende Initiativ 2021.

 

Der er i det daglige kliniske arbejde et stort fokus på at anvende digitalisering i forbindelse med at øge inddragelsen af borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet. Og i år er det så digitalisering, der er valgt som årets tema for prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ.

Alle initiativer, som har til formål at styrke patient- eller pårørendeinddragelse ved brug af digitalisering, kan indstilles. Der kan for eksempel være tale om individuel eller organisatorisk inddragelse. Både initiativer i psykiatrien eller somatikken og initiativer på tværs af de to kan indstilles. 

Vinderen kåres ved Danske Regioners generalforsamling den 25. marts 2021. 

Her modtager vinderen 10.000 kr. Pengene skal bruges på udsmykning eller lignende, der kan forbedre rammer for patienter på afdelingen. Der vil desuden bliver udarbejdet en film om vinderinitiativet, som vil blive vist på generalforsamlingen. Filmen kan frit anvendes af vinderinitiativets egen organisation. 

Ligeledes lægges alle initiativer, der er indstillet til prisen, på Danske Regioners hjemmeside til lærings og vidensdeling. 

Opdatering: indstillingsperioden er slut, og udvælgelseskomitéen har nu udvalgt fem initiativer, der er nomineret til at vinde prisen. Læs mere om initiativerne her.

Læs mere om Årets Borgerinddragende Initiativ:

Om prisen Årets Borgerinddragende initiativ.

Bedømmelsesproces, bedømmelseskriterier og præmien til vinderinitiativer.

Indstil til Årets Borgerinddragende Initiativ 2021

Årets Borgerinddragende Initiativ

Der vil blive lagt vægt på

  • Initiativet er forankret i patienters eller pårørendes ønsker, behov, forslag og ressourcer, og at disse elementer har reel indflydelse på behandling, forløb, beslutninger mv.
  • Initiativet er udviklet i samarbejde med patienter og/eller pårørende
  • Initiativet skaber reel værdi for brugerne, hvad enten der er tale om individuel eller organisatorisk inddragelse (med organisatorisk inddragelse forstås, at patient- og pårørenderepræsentanter ved deltagelse i udvalg, råd og nævn
  • Bidrager til udviklingen af sundhedsvæsenet, så det i højere grad fokuserer på brugernes behov)
  • initiativet skaber ny indsigt
  • Den værdi, initiativet bidrager med, kan måles eller på anden måde tydeligt dokumenteres
  • Initiativet er evaluereret eller planlagt evalueret
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Martin Bredgaard Sørensen