Gå til indhold

sundhed

Første møde om sundhed og trivsel efter corona

I dag tog det nye ekspertpanel fat på arbejdet med at afdække, hvordan nedlukning og corona har påvirket sundhed og trivsel i Danmark. I panelet var der enighed om et særligt fokus på ulighed i sundhed.

Nedlukningen har for mange betydet isolation og i perioder mindre kontakt med hospitaler og læger.  Og selvom aktiviteterne i sundhedsvæsnet stort set har normaliseret sig, er der er behov for at komme dybere, få mere viden på bordet og høre fra både eksperter og patienter. For oplevelsen af, at nedlukningen har sat spor, deles af både myndigheder, sundhedsfaglige og patientorganisationer.

Regionerne har en central rolle både i bekæmpelsen af pandemien og i forhold til danskernes sundhed. Derfor har Danske Regioner taget initiativ til at samle et tværfagligt hold, i håb om, at deltagere med forskelligt fokus kan udfordre hinanden og skabe ny viden og forslag til konkrete løsninger.

På det første møde, har panelet drøftet, hvorvidt fokus på fem planlagte temaer er dækkende. De udvalgte områder er kroniske sygdomme og multisygdom, kræft, psykisk sygdom og mental sundhed, hjertesygdom samt folkesundhed og trivsel.

Ekspertpanelet blev her enige om at have særlig fokus på social ulighed og på, om isolation og manglende kontakt med sundhedsvæsnet i højere grad har ramt udsatte såvel børn som voksne. Eksperterne vil også være særligt opmærksomme på patientgrupper, der normalt ikke er så synlige i offentligheden. Og man vil også reflektere over, hvad vi har lært af Covid19, - både sundhedsfagligt og om hvordan, sundhedsvæsnet kan organiseres i fremtiden.

De fem temaer drøftes på fem workshops, og for hvert tema inviteres en ny kreds af eksperter, lægelige selskaber og organisationer med. Efter hvert møde offentliggøres kredsens arbejde.  

Ved den næste workshop den 27. april om kroniske sygdomme og multisyge deltager: 

 • Lungeforeningen
 • Diabetesforeningen
 • Alzheimerforeningen
 • Sjældne Diagnoser
 • Gigtforeningen 
 • Dansk Sygeplejefagligt Selskab - DASYS
 • Dansk Selskab for Fysioterapi - DSF
 • Relevante lægefaglige selskaber
 • Det Nationale Netværk for Diabetes
 • Anne Frølich, Professor i multisygdom og leder af center for kronisk sygdom og multisygdom
 • Morten Sodemann, professor i global sundhed og indvandrermedicin på Syddansk Universitet og overlæge på Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital.

Ekspertpanelet går igen i alle workshop og afslutter arbejdet med et opsamlende møde d.18. juni i år. Deltagerne i panelet er en bred kreds fra det danske sundhedsvæsen.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere