Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19

Ekspertpanel opfordrer til skærpet fokus på mennesker med kronisk sygdom og multisygdom i kølvandet på corona

Et ekspertpanel nedsat af Danske Regioner har afholdt workshop med en række inviterede fra bl.a. patientforeninger og faglige miljøer og har stillet skarpt på både negative og positive konsekvenser af tiden med corona for mennesker med kroniske sygdomme og multisygdom.

På den baggrund har ekspertpanelet offentliggjort en række observationer og forslag til handlinger. En særlig opmærksomhed i panelet handler om, hvorvidt situationen med corona har forstærket den sociale ulighed i sundhed. Panelet fremhæver også, at Corona har været katalysator for øget brug af digitalisering og givet anledning til at gentænke forløb for mennesker med kronisk sygdom og multisygdom.

Det står klart, at der i 2020 har været en nedgang i aktiviteten for borgere med kronisk sygdom på sygehusene og i praksissektoren. Årsagen er både nedlukning og håndtering af corona, men også patienternes egen tilbageholdenhed med at søge læge og selvvalgt isolation af frygt for smitte.

Ekspertpanelet hæfter sig ved, at der i almen praksis ses et bekymrende fald i antallet af lungefunktionsundersøgelser, som bruges i opsporing og opfølgning på lungesygdomme.

Ekspertpanelet har en antagelse om, at den sociale ulighed i sundhed kan være øget under corona. Det kan for eksempel være som følge af udskudte tider, hvor opfølgningen ligger hos den enkelte selv.

Der er også observationer fra reumatologiske afdelinger, der tyder på, at gigtpatienters øgede selvisolation og angst har haft betydning for fysiske form og sygdomsudvikling. Og for mennesker, der er ramt på deres kognitive funktioner, som bl.a. borgere med demens, vurderes nedlukningen at have haft konsekvenser for sundhedstilstand og funktionsevne.

 

Der bør handles på bekymrende tendenser

Ekspertpanelet vurderer, at udviklingen skal følges, og at der bør handles på bekymrende tendenser, som kan give et sundhedsefterslæb.

Almen praksis opfordres til flere lungefunktionsundersøgelser for at opspore og diagnosticere kroniske luftvejssygdomme så tidligt som muligt. Kommunerne skal have særlig opmærksomhed på vedligeholdende træning, genoptræning og rehabiliteringsforløb.

Hospitaler, praksissektor og kommuner opfordres til særligt fokus på både fysiske og mentale sundhed ved kontroller, hjemmebesøg, samtaler i jobcenter mv. Og civilsamfundet og foreninger opfordres til at en inkluderende kultur og aktiviteter rettet mod sårbare borgere.

De sundhedsprofessionelle peger også på, at nogle patienter, bl.a. på diabetesområdet, har haft udbytte af digitale konsultationer i stedet fysisk kontakt. Og hospitaler, praksissektor og kommuner opfordres derfor til at videreudvikle brug af digitale løsninger, også med henblik på mere fleksibel inddragelse af pårørende.

Se alle anbefalinger og læs mere om ekspertpanelet og workshoppen om kronikere og multisyge her:

 

 

 

Fem workshop om sundhed og trivsel efter corona

Danske Regioner har nedsat et hurtigt-arbejdende ekspertpanel, som skal afdække de negative og positive konsekvenser af tiden med corona for danskernes sundhed og trivsel. Arbejdet indeholder fem workshops om henholdsvis kronisk sygdom og multisygdom, kræft, hjerte-kar-sygdom, psykisk sygdom og mental sundhed samt folkesundhed og trivsel. Ulighed i sundhed er et gennemgående tema på alle workshops.

For hver workshop fremlægges de vigtigste observationer og ekspertpanelets forslag til mulige handlinger.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk.

Relaterede nyheder

Læs mere