Gå til indhold

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Af Anders Kühnau, formand for Danske Regioner. Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark d. 25. november 2022.

Avisen Danmark kritiserer i sin leder d. 18/11, at regionerne har to systemer til elektroniske patientjournaler. Det er korrekt, at der er to slags systemer i dag. Med til historien hører også, at regionerne i 2007 overtog 23 systemer og siden har reduceret antallet til to.

Men det er ikke korrekt, at de to systemer ikke kan tale sammen. Sundhedsprofessionelle i samtlige sektorer kan via sundhed.dk slå patienternes helbredsoplysninger fra regionerne op, når det er relevant, så patienterne kan få den rette hjælp. Regionerne deler relevant sundhedsdata fra patienterne, også med almen praksis og kommunerne. Kun fire procent af patientforløbene går i øvrigt på tværs i regionerne, hvorimod over halvdelen af patientforløb bevæger sig mellem hospital, kommune og egen læge. Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet.

Derfor kan man selvfølgelig godt insistere på, at man vil have ét system. Men i omfang svarer det til at ville asfaltere Danmark forfra. Udbudsmateriale, vurderinger, implementering og integrering vil være en omkostningstung og tidskrævende affære midt i, at sundhedsvæsenet er presset, ligesom sundhedsvæsener i resten af Europa.

Ny politisk arbejdsgruppe

Vi siger ikke, at alting er perfekt. Regionerne arbejder gennem Regionernes Sundheds-it (RSI) på at forbedre it-systemerne og anskaffe nye systemer sammen, når det giver mening. Vi har nedsat en ny politisk arbejdsgruppe med regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, i spidsen. Arbejdsgruppen har fokus på digitalisering og datadeling i sundhedsvæsenet, og sætter som det første fokus på, hvor der er behov for, at vi bliver endnu bedre til at dele data på tværs af regioner og sektorer.

Regionerne samarbejder på tværs

For regionerne udveksler viden, samarbejder og udvikler løsninger på tværs. Vores drivkraft er at gøre tingene bedre, hver for sig – og sammen. Udbredelse og skalering er vigtige politiske fokusområder. Med fælles præhospital journal kan ambulancer hurtigt videresende oplysninger om fx et trafikoffers læsioner til sygehusenes akutmodtagelser, så rette operationshold står klar. Regionernes Fælles Indkøb (RFI) sikrer, at flere og flere af de varer og tjenesteydelser, regionerne indkøber, sker i fællesskab, fra operationsudstyr til ambulancetransport og vinduespudsning, mens vi køber næsten al sygehusmedicin ind fælles via Amgros.

Regionerne finansierer Vælg Klogt, som rydder op i unødige undersøgelser og procedurer, der ikke gavner patienterne. Vi har etableret det uafhængige Medicinrådet, der anbefaler lægemidler til hospitalerne. Og med Behandlingsrådet målretter vi ressourcer og indsatser for mere sundhed for pengene.
Regionerne tager fat på opgaverne og kommer med bud på, hvordan vi kan løse tingene. Vi glæder os til at samarbejde med den kommende regering og folketing om et nært og forebyggende sundhedsvæsen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Læs mere

Relaterede nyheder

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere

Danske Regioner hædrer den gode patientoplevelse med ny pris

Danske Regioner indstifter en ny pris, der stiller skarpt på den gode patientoplevelse. ”Prisen for Årets Patientoplevelse” hylder nyskabende initiativer, der forbedrer patientens møde med sundhedsvæsenet. Prisen uddeles på Regionernes Politiske Topmøde i marts 2023.

Læs mere