Om Danske Regioner

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner

 

Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau.

Derudover varetager Danske Regioner regionernes interesser i forhold til de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold.

Overordnet set arbejder Danske Regioner for at:

  • fremme det regionale demokrati,
  • skabe platforme for samarbejde og videndeling,
  • bidrage til udviklingen af regionernes opgaver og
  • deltage konstruktivt i samfundsdebatten

Danske Regioner er ledet af en politisk valgt bestyrelse. Et formandskab bestående af formand og næstformand varetager den daglige politiske ledelse. Den daglige ledelse af administrationen varetages af den administrerende direktør. Administrationen består af 160 medarbejdere og har til huse i Regionernes Hus på Dampfærgevej i København.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

NSF_nanna.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Kragelund Jønsson (BKJ)