Center for Administration og Service (CAS)

Center for Administration og Service står for Danske Regioners interne funktioner, dvs. økonomi, bogholderi, løn, IT og servicefunktioner, herunder reception, post, printopgaver, kantine, rengøring og ejendomsadministration.