Center for administration og service (CAS)

Center for administration og service står for Danske Regioners interne funktioner, dvs. økonomifunktion, bogholderi, løn- og personaleadministration, IT og servicefunktioner, herunder reception og journal, reproduktion, kantine, rengøring og ejendomsadministration